Externí webové prezentace
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Aplikace techniky 1 (ZS1BP_AT1, ZS1BK_AT1)

Mgr. Petr Vybíral (cvičící) Ing. Gabriela Štěpánová (cvičící) Mgr. Karel Picka (cvičící)

Cíle předmětu

Po ukončení předmětu by student měl být schopen využít základní znalosti z oblasti použití a zpracování technických a přírodních materiálů – papír, přírodniny, textil, kovy, dále využít ve školské praxi práci se stavebnicemi a znalosti o jednoduchých opravách v domácnosti a dále aplikovat znalosti z oblasti elektrotechniky a technické grafiky ve výuce pracovních činností na prvním stupni základních škol.

Osnova

  • Přírodní materiály - Les jako zdroj dřeva, produkční dřeviny, pěstování lesů, těžba dřeva, sortimenty lesní výroby, biologická podstata tvorby dřeva, fyzikální, mechanické a technologické vlastnosti dřeva, nářadí a nástroje pro práci se dřevem a přírodními materiály, přehled dalších přírodních materiálů, sezónní sběr a jeho využití podle různých ročních období, části rostlin - plody, kůra, listy, stonky, tvorba plošných a prostorových výrobků ze sezónního přírodního materiálu a výroba slaměných vánočních ozdob

  • Práce s textilem a kůží - Vývoj výroby textilií, druhy textilií - délkové a plošné, textilní vlákna - přírodní a chemická, výroba přízí, výroba a vazby tkanin, výroba a vazby pletenin, netkané textilie, vrstvené a laminované textilie, kožešiny a usně, vlastnosti, rozdělení a použití oděvních textilií, rozbor textilií, žehlení a údržba textilií, škodlivé látky v textiliích, textilní rukodělné techniky, tvorba ozdobných předmětů z kůže a provázků

  • Práce s papírem - Výroba papíru, přehled papírenských materiálů, jejich zpracování a použití, náměty pro praktickou činnost, tvořivá práce s papírem, bezpečnost a hygiena práce, ekologická výchova, skládání papíru metodou origami

  • Technické materiály - Rudy jako surovina pro výrobu kovů, paliva a tavidla, proces tavby ve vysoké peci, výroba oceli,výroba barevných a lehkých kovů, vlastnosti kovů, způsoby zpracování kovů, Podstata a rozdělení plastů, vlastnosti plastů, lepidla a lepení, nátěrové hmoty, recyklace, možnosti využití plastů v praktických činnostech na 1. stupni ZŠ), Rozdělení drobného technického materiálu, práce s technickým materiálem - sekání, stříhání, řezání, ohýbání, pilování, lepení, dekorace, používané nástroje a nářadí, tvorba drátěných hlavolamů, drátenické techniky - historie drátenictví, současnost, techniky oplétání v kombinaci s přírodními a technickými materiály, tvorba šperků a ozdob z drátu, bižuterie - výroba a vývoj korálek, používané materiály, netradiční techniky navlékání.

  • Montážní a demontážní práce, základy elektrotechniky a technické grafiky - Ukázky základních typů stavebnic a práce s nimi, tvorba jednoduchých modelů na zadané téma. Výroba a rozvod elektrické energie, ochrana životního prostředí, perspektivní energetické zdroje, jednoduchý elektrický obvod, veličiny a jednotky, elektrotechnická schémata, elektrické spotřebiče, drobné opravy v domácnosti, údržba bytového zařízení. Význam technického kreslení, poslání výkresu při dorozumívání mezi technikem a výrobním pracovníkem, druhy technických těles a jejich promítání na průmětny, základy zobrazování, druhy čar, kóty a kótování.

E-Learning