Stránky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborný tým pracovníků
Úkoly, které katedra speciální pedagogiky plní, jsou zabezpečovány týmem odbornýchpracovníků, specializovaných na jednotlivé oblasti studovaného oboru.
PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
       Na katedře speciální pedagogiky působí od října 2001, kam nastoupila ze speciálně pedagogické praxe. Doktorské studiumpedagogiky naPedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (2001-2005).
       Je konzultantem studentů s tělesným postižením. Zabývá se edukací jedinců s tělesným postižením, edukací s více vadami a speciálně pedagogickou diagnostiku. Zpracovala rigorózní práci na téma "Speciálně pedagogickáintervence u dětí/žáků s tělesným postižením a s více vadami" (2001).
       Věnuje se výuce předmětů "Somatopedie", "Edukace jedinců s více vadami", vytvořila koncepci povinně volitelných předmětu "Reedukace DMO".
PhDr. Zita Nováková, Ph.D.
PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

 Problematika drog
 EASE
 Pozvánky
 Granty
Česká verze English version
E-mail
Designed by Dušan Kalášek  ©   2002
D.Kalasek@seznam.cz
Archivovana verze z webu KSpecPed PdF