Stránky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborný tým pracovníků
Úkoly, které katedra speciální pedagogiky plní, jsou zabezpečovány týmem odbornýchpracovníků, specializovaných na jednotlivé oblasti studovaného oboru.
MUDr. Petr Kachlík
       Členem katedry speciální pedagogiky je od 1. 9. 2000, ale externím spolupracovníkem katedry je hned od počátku jejího založení s hlavním pracovním poměrem na Ústavu preventivního lékařství Lékařské fakulty MU. Profesí je lékař. Doktorské studium naLékařské fakultě Masarykovy univerzity (1998-2003).
       Zastává funkci webmastera katedry. Zabývá se primární protidrogovou prevencí u různých populačních skupin, tvorbou a hodnocením efektivity intervenčních programů,WWW prezentacemi protidrogových projektů na Internetu, využitím informačních technologií v preventivní práci. Zpracovává disertační práci na téma "Informační zdroje a metody primární protidrogové prevence".
       Je garantem medicínských předmětů. Věnuje se výuce předmětů "Základy zdravotních nauk" , "Pediatrie" a podílí se na výuce dalších medicínských disciplín.

PhDr. Eva Chvalinová, Ph.D.
Doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
 Problematika drog
 EASE
 Pozvánky
 Granty
Česká verze English version
E-mail
Designed by Dušan Kalášek  ©   2002
D.Kalasek@seznam.cz
Archivovana verze z webu KSpecPed PdF