Stránky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborný tým pracovníků
Úkoly, které katedra speciální pedagogiky plní, jsou zabezpečovány týmem odbornýchpracovníků, specializovaných na jednotlivé oblasti studovaného oboru.
PhDr. Ilona Bytešníková
       Na katedře speciální pedagogiky působí od září 2002. Doktorské studium v programu /oboru speciální pedagogika realizuje na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně   (2003-2006).
       Ve své vědecko-výzkumné činnosti se věnuje problematice poskytování intervence  jedincům s narušenou komunikační schopností. Zabývá se problematikou dětí předškolního věku. Zpracovala rigorózní práci na téma „Pedagogická intervence u dětí s orofaciálním rozštěpem v regionu Brno-město“ (2003). Spolupodílí se na zabezpečování praxe studentů logopedie a surdopedie..

      Vyučuje předměty:“Základy speciální pedagogiky- logopedie“, „Specializace logopedie“, „Symptomatické poruchy řeči“, „Logopedická prevence“, „Komunikativní dovednosti“, podílí se na výuce „Základy speciálně pedagogických disciplín“.
 Problematika drog
 EASE
 Pozvánky
 Granty
PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D.
Mgr. Ilona Fialová
Česká verze English version
E-mail
Designed by Dušan Kalášek  ©   2002
D.Kalasek@seznam.cz
Archivovana verze z webu KSpecPed PdF