Stránky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity


Publikační činnost (výběr 1998-2002)
Monografie/Spoluautorství

 • BARTOŇOVÁ, M. Přípravná třída pro děti ze sociokulturně zněvýhodněného prostředí. In: PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998, s. 179-187. ISBN 80-85931-65-6.
 • BULOVÁ, A. Komunikace sluchově postižených. In: VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998, s. 63-67. ISBN 80-85931-51-6.
 • BULOVÁ, A. Surdopedie. In: PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998, s. 81-97. ISBN 80-85931-65-6.

 • KLENKOVÁ, J. Poruchy komunikačních schopností. In: VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1999, s. 36-44. ISBN 80-85931-51-6.

 • KLENKOVÁ, J. Symptomatické poruchy řeči. In: VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998, s. 45-57. ISBN 80-85931-51-6.

 • KLENKOVÁ, J. Alternativní a augmentativní komunikace. In: VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998, s. 58-62. ISBN 80-85931-51-6.
 • KLENKOVÁ, J. Logopedie. In: PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998, s. 69-80. ISBN 80-85931-65-6.
 • MÜHLPACHR, P. Axiologická dimenze integrace. In: VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998, s. 12-18. ISBN 80-85931-51-6.

 Problematika drog

 EASE

 • MÜHLPACHR, P. Závislostní chování - fenomén současné doby. In: VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998, s. 164-169. ISBN 80-85931-51-6.

 Pozvánky

 Granty

 • MÜHLPACHR, P. Patologické závislosti. In: PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998, s. 209-225. ISBN 80-85931-65-6.
Česká verze English version

E-mail

 • PIPEKOVÁ, J. Integrace a školská legislativa v České republice. In: VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998, s. 27-30. ISBN 80-85931-51-6.
 • PIPEKOVÁ, J. Nové trendy v péči o tělesně postižené u nás - terapie. In: VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998, s. 104-113. ISBN 80-85931-51-6.
 • PIPEKOVÁ, J. Uvedení do speciální pedagogiky. In: PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998, s. 23-32. ISBN 80-85931-65-6.
 • PIPEKOVÁ, J. Uvedení do psychopedie. In: PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998, s. 170-178. ISBN 80-85931-65-6.
 • PIPEKOVÁ, J. Hipoterapie a canisterapie – nové terapeutické možnosti v péči o tělesně postižené. In: PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Terapie ve speciálně pedagogické péči. Brno: Paido, 2000, s. 65-68. ISBN 80-85931-83-4.
 • PŘINOSILOVÁ, D. Hlavní oblasti a úkoly diagnostiky u dětí se zdravotním postižením v období předškolního věku. In: VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998, s. 31-35. ISBN 80-85931-51-6.
 • PŘINOSILOVÁ, D. Speciálně pedagogická diagnostika. In: PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998, s. 33-68. ISBN 80-85931-65-6.
 • SÝKOROVÁ, Z. Škola pro všechny. In: VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno: MU, 1998, s. 9-11. ISBN 80-85931-51-6.
 • ŠAFROVÁ, A. Žáci se specifickými vývojovými poruchami učení a chování. In: VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998, s. 68-89. ISBN 80-85931-51-6.
 • ŠAFROVÁ, A. Specifické vývojové poruchy učení. In: PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998, s. 98-129. ISBN 80-85931-65-6.
 • VÍTKOVÁ, M. Dítě s tělesným postižením. In: VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika.  Brno: Paido, 1998,  s. 90-103. ISBN 80-85931-51-6.
 • VÍTKOVÁ, M. Výchova a vzdělání dítěte s autistickým chováním. In: VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998, s. 132-143. ISBN 80-85931-51-6.
 • VÍTKOVÁ, M. Somatopedie. In: PIPEKOVÁ, J. (ed.). Kapitoly ze speciální pedagogiky.   Brno: Paido, 1998, s. 130-162. ISBN 80-85931-65-6.
Monografie

Zahraničí

Designed by Dušan Kalášek  ©   2002
D.Kalasek@seznam.cz

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF