ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU
řešeného v rámci FRVŠ ČR

Číslo projektu:  0445/2001

Název projektu:  Odborná příprava spciálních pedagogů na výuku žáků s těžším mentálním postižením

Řešitelé:
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PhDr. Jarmila Pipeková, PhD.

Celková částka přidělených finančních prostředků na rok 2001:  79 000,- Kč

Výsledky řešení:
Grantový projekt řešil inovaci studijního programu pro přípravu speciálních pedagogů vložením nového bloku vybraných okruhů problematiky z léčebné rehabilitace a rozšíření metodik práce pro vzdělávání žáků s těžším a kombinovaným postižením v alternativním programu pomocné školy. Program je rozšířen o základy fyzioterapie a ergoterapie. V oblasti metodik se jedná o nový blok bazální stimulace, komunikační a sociálně-emocionální podněty, školní podporu vzdělávání žáků s těžším a kombinovaným postižením, tvorbu individuálních vzdělávacích programů.
Při analýze problematiky vzdělávání žáků s těžším a kombinovaným postižením, se zjistila potřeba a zájem o vzdělávání odborníků pro tuto skupinu dětí a mládeže.

Konkrétní výstupy:
Řešitelé projektu zpracovali blok inovovaného studijného programu pro bakalářské studium v kombinované formě. Vznikl metodický materiál pro vnitřní potřebu katedry speciální pedagogiky v oblasti oboru léčebné rehabilitace pro učitele - speciální pedagogy a metodiky práce s těžce postiženými žáky. Na podporu tohoto okruhu inovovaného vzdělávacího programu byly natočeny tři výukové videokazety s problematikou vzdělávání dětí s těžším a kombinovaným postižením - Den v rehabilitační třídě, Rehabilitace u dětí s těžším zdravotním postižením a Snoezelen.
Na podkladě výsledků řešení tohoto projektu vznikl bakalářský program pro prezenční formu studia s výstupem speciální pedagog pro rehabilitační třídy pomocné školy a ústavy sociální péče.
Způsoby realizace, návrhy:
V návrhu nového školského zákona je i povinnost vzdělávat děti s těžším a kombinovaným postižením. Je potřeba již nyní vzdělávat odborníky - speciální pedagogy pro tuto skupinu dětí a mládeže. Inovací a novým blokem v kombinované formě studia speciálním pedagogů a vznikem nového bakalářského programu v prezenční formě studia zajistíme včasnou přípravu speciálních pedagogů na tuto skupinu dětí a mládeže.
Archivovana verze z webu KSpecPed PdF