Stránky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity


Další aktivity katedry

Odborná praxe studentů

Součástí studia speciální pedagogiky na Katedře speciální pedagogiky PdF MU jsou nepovinné a povinné pedagogické praxe. V prvním a druhém ročníku nabízíme studentům pedagogické praxe ve speciálních školách formou asistenčních služeb ve třídě a při terapiích. Ve třetím ročníku je předepsaná průběžná pedagogická praxe, která probíhá během celého semestru a souvislá pedagogická praxe v délce tří týdnů. Ve čtvrtém a pátém ročníku je povinná souvislá pedagogická praxe v délce tří týdnů. Zaměření pedagogické praxe je podle zvolené specializace.
       Při zajišťování pedagogických praxí spolupracuje Katedra speciální pedagogiky PdF MU s celou řadou speciálních škol a školských zařízení. Jen díky těmto školách získávají naši studenti potřebné vědomosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro speciálního pedagoga.

       Vzhledem k široké možnosti uplatnění absolventů speciální pedagogiky, a to nejen ve školách a školských zařízeních, ale také ve zdravotnických zařízeních, v ústavech sociální péče, v nestátních zařízeních poskytujících svoje služby jedincům s postižením vítáme jejich nabídky k realizaci pedagogické praxe našich studentů.

       Dlouhodobou spolupráci můžeme uvést např. s Ústavem sociální péče pro tělesně postiženou mládež, Brno, Kociánka, s Ústavem sociální péče ve Střelicích, v Křižanově, se soukromou logopedickou klinikou LOGO" ad.
Ke speciálním školám a školským zařízení, která spolupracují s Katedrou speciální pedagogiky  PdF MU Brno již delší dobu, mj. patří:
 • Speciální mateřská škola pro tělesně postižené, Kociánka, Brno

 • Speciální základní škola pro tělesně postižené, Kociánka, Brno

 Problematika drog

 EASE

 • Speciální mateřská a základní škola při FDN, Francouzská 36, Brno

 Pozvánky

 Granty

 • Speciální mateřská a základní škola při FN, Pekařská 53, Brno

Česká verze English version
 • Integra, speciální soukromé gymnázium Rašelinová 11, Brno

E-mail

 • Speciální mateřská a zvláštní škola, Barvičova 59, Brno
 • Zvláštní škola, Tř. kap. Jaroše 41, Brno
 • Zvláštní škola, Sekaninova 1, Brno
 • Zvláštní škola, Štolcova 16, Brno
 • Speciální škola, Ibsenova 1, Brno
 • Dětský diagnostický ústav, Hlinky 140, Brno
 • Diagnostický ústav pro mládež, Veslařská 246, Brno
 • Středisko rané péče, Hlinky 156, Brno
 • Speciální mateřská a základní škola pro zrakově postižené, Hlinky 156, Brno
 • Speciální střední školy a Odborné učiliště pro zrakově postižené, Hlinky 156, Brno
 • Speciální mateřská a základní škola pro vady řeči, Veslařská 234, Brno
 • Speciální školy a školská zařízení pro sluchově postižené, Novoměstská 21, Brno
 • Biskupské gymnázium, Barvičova 85, Brno
 • Speciální školy a školská zařízení pro sluchově postižené Ivančice
 • Základní škola Mendlovo nám. 4, Brno
 • Základní škola, Horní 16, DYS-CENTRUM, Brno
Katedrálním pracovníkem pro zajišťování praxí je Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D. e-mail: pipekova@jumbo.ped.muni.cz, telefon: 004205/43129520, fax: 04205/43129109.


Designed by Dušan Kalášek  ©   2002
D.Kalasek@seznam.cz

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF