Výzkumní pracovníci: RNDr. Eva Trnová, Ph.D.


D1
od 1.2.2011

RNDr. Eva Trnová, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání Pedagogické fakulty MU; zástupkyně ředitele Gymnázium Boskovice

Odborné zaměření:

Didaktika chemie, didaktika přírodovědy

Specializace:

Vzdělávání nadaných žáků, motivace žáků, dovednosti žáků, kurikulární tvorba

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E. Každodenní a bezpečný život v motivačních problémových přírodovědných úlohách založených na jednoduchých pokusech. In DIDFYZ 2006. Rozvoj schopností žiakov v prírodovednom vzdelávaní. Nitra (Slovensko): FPV UKF a pob. JSMF v Nitre, 2007. s. 44-48. ISBN 978-80-8094-083-6

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E. Everyday Living and Safe Living in Simple Science Experiments. In Science and Technology Education in the Service of Humankind. 12th IOSTE Symposium. Penang (Malaysia): School of Educational Studies, University Science Malaysia, Penang, 2006. p. 556-561. ISBN 983-2700-39-6

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E. Cognitive Motivation in Science Teacher Training. In Science and Technology Education for a Diverse Word. Lublin (Poland): M. Curie-Sklodovska university press, 2006. p. 491-498. ISBN 83-227-2497-7

 • TRNOVÁ, E. Vývoj přírodovědných experimentálních dovedností žáků základních a středních škol. In DIDFYZ 2002. Innovation of Contents of Physics Education. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF a pob. JSMF v Nitre, 2003. s.169-174. ISBN 80-8050-581-0.

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E. Dovednost učitele fyziky diagnostikovat žákovské prekoncepce. In Fyzika v kontexte kultúry. Prešov: Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2001. s.176-180. ISBN 80-8068-082-5. EAN 9788080680824.

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E. Kompetence a dovednosti žáků jako vzdělávací cíle přírodovědné výuky. In DIDFYZ 2000. Ciele vyučovania fyziky v novom miléniu. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF a pob. JSMF v Nitre, 2001. s.75-78. ISBN 80-8050-378-7.

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E. Aktuální problémy diagnostiky a evaluace v přírodovědě. In Sborník z 6. konference o současných celosvětových otázkách alternativního školství. Olomouc: UP, 1997. s. 271-274. ISBN 80-7067-679-5.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: seminář s mezinárodní účastí Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Pedagogická fakulta MU, 15.11.2007. příspěvek TRNOVÁ, E. Poznávací motivace přírodovědně nadaných žáků

Zahraničí

 • Portugalsko: mezinárodní konference HSci2007. Development, Diversity and Inclusion in Science Education. Ponta Delgada, University of Azores, 23.-27. 7. 2007, příspěvek TRNA, J., TRNOVÁ, E. Safety of the Human Body in Hands-on Science Experiments.

Publikační činnost

 • TRNOVÁ, E. Poznávací motivace přírodovědně nadaných žáků. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J (eds.) Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. (sborník studií z mezinárodního vědeckého semináře, Brno 15. 11. 2007). CD ROM. Brno: MSD, 2007, s. 310-318. ISBN 978-80-7392-006-7.

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E. Safety of the Human Body in Hands-on Science Experiments. In COSTA, M., DORRIO, B., REIS, R. (eds.) HSci2007. Development, Diversity and Inclusion in Science Education. Ponta Delgada (Portugal): University of Azores, Portugal, 2007. p.62-67. ISBN 978-989-95336-1-5

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: seminář s mezinárodní účastí. Učitel a nadaný žák, PdF MU, 20. 11. 2008, příspěvek: TRNA, J., TRNOVÁ, E. Přírodovědný experiment v učebních úlohách jako zdroj motivace nadaných žáků.

Zahraničí

 • Turecko: mezinárodní konference. XIII. IOSTE Symposium the Use of Science and Technology for Peace and Sustainable Development, Izmír, Fafulty of Education, Dokuz Eylul University, 21.-26.9. 2008, příspěvek:
  TRNA, J., TRNOVÁ, E. Diagnostics of the Analytical Observation and Preconceptions in Science Education Particulary Focused to Gifted Students.

 • Slovensko: mezinárodní konference. DIDFYZ 2008, UKF Nitra, 15.-18. 10. 2008, příspěvek:
  TRNA, J., TRNOVÁ, E., VACULOVÁ, I., NOVÁK, P. Problematika motivace přírodovědně nadaných žáků.

Publikační činnost

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E. Cognitive Motivation of the Talented pupils in Natural Sciences. In ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. Education and Talent 1. Brno: MSD, 2008. Education and Talent 1, p. 15-37. ISBN 978-80-7392-033-3.

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E. Poznávací motivace nadaných žáků v přírodovědné výuce. In ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. Výchova a nadání 1. Brno: MSD, 2008. Výchova a nadání, s. 15-34. ISBN 978-80-7392-024-1.

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E. Safety of the Human Body in Hands-on Science Experiments. In Selected Papers on Hands-on Science. Braga, Portugal: Associacio Hands-on Science Network, Vila Verde, Portugal, 2008. Hands-on Science Network, p. 572-579. ISBN 978-989-95336-2-2.

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E. Diagnostics of the Analytical Observation and Preconceptions in Science Education Particulary Focused to Gifted Students. In CAVAS, B. (ed.) Proceedings of XIII. IOSTE Symposium the Use of Science and Technology for Peace and Sustainable Development. Izmir, Turkey: Buca Fafulty of Education, Dokuz Eylul University, 2008. p. 1240-1246. ISBN 978-605-5829-16-2.

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E. Přírodovědný experiment v učebních úlohách jako zdroj motivace nadaných žáků. In ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Učitel a nadaný žák. 2008. ISBN 978-80-7392-053-1.

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E., VACULOVÁ, I. Role of Hands-on Activity in Development of Students´ Skills in Science Education. In COSTA, M., DORRIO, B., PAVAO, A., MURAMATSU, M. (eds.) HSci2008. Formal and Informal Science Education. 2008. ISBN 978-989-95095-3-5.

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E. Přírodovědný experiment v učebních úlohách jako zdroj motivace nadaných žáků. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Učitel a nadaný žák. Brno : MSD, Brno, 2008. s. 206-214, ISBN 978-80-7392-054-8

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E. Motivování nadaných žáků přírodovědným experimentem v učebních úlohách. In ŠIMONÍK, O. Výchova a nadání 2. Brno: MSD, 2008, s. 46-56, ISBN 978-80-7392-055-5

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E. The motivation of gifted students through a natural experiments in learning tasks. In ŠIMONÍK, O. Education and Talent 2. Brno: MSD, 2008, s. 32-46. ISBN 978-80-7392-056-2

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: odborný seminář s mezinárodní účastí Nadaní žáci - výzva pro učitele. Brno, Pedagogická fakulta MU, 18.11. 2009. Vystoupení v plénu
  TRNOVÁ, E., TRNA, J. Rodinné přírodovědné vzdělávání jako zdroj motivace nadaných žáků

Zahraničí

 • Velká Británie: světová, GIREP-EPEC&PHEC 2009. Leicester, University of Leicester, 17.–21.8. 2009. Vystoupení v pracovní skupině
  TRNOVÁ, E., TRNA, J. Problem learning tasks based on experiments for gifted and ungifted students

Publikační činnost

 • TRNOVÁ, E., TRNA, J. Rodinné přírodovědné vzdělávání jako zdroj motivace nadaných žáků. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci - výzva pro učitele. Sborník referátů z odborného semináře s mezinárodní účastí. Brno : Masarykova univerzita, s. 236-242, 2009. ISBN 978-80-210-5039-6

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E., VACULOVÁ, I., NOVÁK, P. Problematika motivace přírodovědně nadaných žáků. In ONDRUŠKA, J. DIDFYZ 2008. Vyučovanie fyziky vo svetle nových poznatkov vedy (CD). Nitra : Univerzita K. Filozofa v Nitre. Fakulta prírodných vied., 2009. ISBN 978-80-8094-496-4

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E. Family hands-on activities in science and technology education for all: gifted and ungifted, children and adults. In COSTA, M. et al. HSci2009. Science for All. Quest for Excellence. Ahmedabad : Science city, Ahmedabad, Gujarat, 2009. p. 105-109, ISBN 978-989-95095-5-9

 • TRNOVÁ, E., TRNA, J. Rodinné přírodovědné vzdělávání jako zdroj motivace nadaných žáků. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci - výzva pro učitele. Sborník anotací. Brno : Masarykova univerzita, s. 26, 2009. ISBN 978-80-210-5039-5

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E., VACULOVÁ, I., NOVÁK, P. Problematika motivace přírodovědně nadaných žáků. In: ZELENICKY, L. DIDFYZ 2008. Vyučovanie fyziky vo svetle nových poznatkov vedy. Sborník abstraktů. Nitra : Univerzita K. Filozofa v Nitre. Fakulta prírodných vied, 2009, s. 51. ISBN 978-80-8094-496-4

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E., VACULOVÁ, I. Developing skills in learning and teaching science. In TASAR, F. ESERA 2009. Book of abstracts. Istanbul: Bros, 2009, p. 185

 • TRNOVÁ, E., TRNA, J. Motivating of gifted students by family science education. In ŠIMONÍK, O. (ed.). Education and talent 3. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 35-49, Výzkumné zprávy 6. ISBN 978-80-210-5113-3

 • TRNOVÁ, E., TRNA, J. Motivování nadaných žáků pomocí rodinného přírodovědného vzdělávání. In ŠIMONÍK, O. (ed.). Výchova a nadání 3. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 36-50, 15 s. Výzkumné zprávy 5. ISBN 978-80-210-5117-1

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E., PAVLOVSKÁ, E. Motivational learning tasks in science education. In 4th International scientific meeting: The impact of recent scientific researches on child's early learning. Koper : Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Koper, Slovenia, 2009. p. 262-270, ISBN 978-961-6528-88-7

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: s mezinárodní účastí: Talent a nadání ve vzdělávání. Brno, Pedagogická fakulta MU, 7. 9. 18. 11. 2010. Vystoupení v plénu
  TRNA, J., TRNOVÁ, E. Kooperativní akční výzkum založený na IKT a rozvoj přírodovědně nadaných žáků.

Zahraničí

 • Řecko: světová, HSci2010. Bridgin the science and society gap. Rethymno. University of Crete. 25. -31. 7. 2010. Vystoupení v pracovní skupině
  TRNA, J., TRNOVÁ, E., NOVÁK, P. Improvement of science and technology literacy by means of ICT-based collaborative action research including hands-on experiments

 • Francie: světová, GIREP-ICPE-MPTL 2010. Teaching and Learning Physics Today. Reims. University of Reims. 22. -27. 8. 2010. Vystoupení v pracovní skupině.
  TRNA, J.,TRNOVÁ, E., MAKYDOVÁ, L. Physics Learning Tasks for Students with Special Educational Needs: Handicapped and Gifted

Publikační činnost

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E. Rozvoj přírodovědně nadaných žáků a kooperativní akční výzkkum založený na informačních a komunikačních technologiích. In ŠIMONÍK, O. (ed.) Vzdělávání nadaných žáků. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 65-81, 17 s. ISBN 978-80-210-5349-6

 • TRNOVÁ, E., TRNA, J. Improvement of Science Gifted Students and ICT-Based Collaborative Action Research. In ŠIMONÍK, O. (ed.). School and talented Pupil. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2010. s. 55-69, 15 s. ISBN 978-80-210-5350-2

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E. Family science and technology education as a new teaching and learning strategy for all including gifted students. In XIV. IOSTE Symposium. Socio-cultural and human values in science and technology education. Ljubljana, Slovinsko : Institute for innovation and development of University of Ljubljana, 2010. p. 1143-1149. ISBN 978-961-92882-1-4

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E., VACULOVÁ, I. Developing skills in learning and teaching science. In Contemporary science educational research: Learning and assessment. A collection of papers presented at ESERA 2009 conference. Ankara : ESERA, 2010. p. 165-172. ISBN 978-605-364-033-2

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E. ICT-based collaborative action research in science education. In IMSCI'10. The 4th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics. Proceedings. Volume I. Orlando, USA : International Institute of Informatics and Systematics, 2010. p. 68-70, ISBN 978-1-936338-05-4

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E., NOVÁK, P. Improvement of science and technology literacy by means of ICT-based collaborative action research including hands-on experiments. In HSci2010. Bridgin the science and society gap. Rethymno : University of Crete. Rethymno. Greece, 2010. p. 326-332, ISBN 978-989-95095-6-6

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E. Kooperativní akční výzkum založený na IKT a rozvoj přírodovědně nadaných žáků. In ŠIMONÍK, O. (Ed.) Talent a nadání ve zdělávání. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře. Brno : MU. 201, s. 22. ISBN 978-80-210-5274-1

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E. Kooperativní akční výzkum založený na IKT a rozvoj přírodovědně nadaných žáků. In ŠIMONÍK, O. (Ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník referátů z mezinárodního semináře. Brno : Masarykova univerzita, 2010. s. 207-213, 7 s. ISBN 978-80-210-5330-4

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E. Upgrading of motivational effectiveness of experiments for gifted and ungifted students in science education. In The Second International Congress of Educational Research. Social Entrepreneurship Democratic Participation and Educational Research. 2010. ISBN 978-605-60682-2-5

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E. Family science and technology education as a new teaching and learning strategy for all including gifted students. In XIV. IOSTE Symposium. Socio-cultural and human values in science and technology education. 2010. ISBN 978-961-92882-0-7

 • TRNA, J.,TRNOVÁ, E., MAKYDOVÁ, L. Physics Learning Tasks for Students with Special Educational Needs: Handicapped and Gifted. In GIREP-ICPE-MPTL 2010. Teaching and Learning Physics Today: Challenges? Benefits? 2010.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: s mezinárodní účastí (virtuální workshop): Nadaný žák ve škole. Brno, Pedagogická fakulta MU, 1. 12. . 2011. příspěvky:
  TRNOVÁ, E., TRNA, J. Přírodovědně nadaní žáci a IBSE.
  ŠKRABÁNKOVÁ, J., TRNA, J. Názory přírodovědně nadaných žáků na výuku fyziky.

Zahraničí

 • Řecko: světová, ICE 2011. International Conference of Education. Samos. Kapodistrian University of Athens. 10. - 12. 7. 2011. Vystoupení v pracovní skupině
  TRNOVÁ, E., TRNA, J. Connectivism in Science and Technology Education with Emphasis on International Cooperation.

Publikační činnost

 • TRNOVÁ, E., TRNA, J. Supporting the Development of Cognitive Gifted Students Interested in Science and Technology through IBSE. In ŠIMONÍK, O et al. Talented Learner. Výzkumné práce. Svazek 4. Brno : Masarykova univerzita, 2011. s. 107 -124. ISBN 978-80-210-5701-2.

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E. Implementation of design -based research methodology into science teachers' training. In International Journal on New Trends in Education and Their Implications, Ankara, Turecko, Gazi Universitesi, Turecko, 2011, vol. 2, no. 4, pp. 19-28. ISSN 1309-6249

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E., NOVÁK, P. Improvement of science and technology literacy by means of ICT -based collaborative action research including hands -on experiments. In Contemporary Issues in Education, Athens, PAPAZISSI, Řecko, 2011, vol. 1, no. 2, pp. 201-212. ISSN 1792-295X

 • KONEČNÝ, M., TRNOVÁ, E. Jak posilovat zájem žáků o chemii na ZŠ. In Biologie - chemie - zeměpis, časopis pro výuku na základních a středních školách, Praha, SPN, 2011, vol. 20, no. 3x, s. 79-83. ISSN 1210-3349

 • TRNOVÁ, E., TRNA, J. Connectivism in Science and Technology Education with Emphasis on International Cooperation. In Proceedings of the 7th International Conference on Education. Volume 2. Athens, Greece : National and Kapodistrian University of Athens, 2011. pp. 66-72. ISBN 978-960-466-080-3

 • TRNOVÁ, E., TRNA, J. Přírodovědně nadaní žáci a IBSE. In JANDA, M., ŠŤÁVA, J. (ed.). Nadaní žáci ve škole. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita Brno, 2011. s. 127 -138. ISBN 978-80-210-5760-9

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E. Implementation of design-based research methodology into science teachers' training. In ICONTE- International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 2011. ISBN 978-605-5782-61-0

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: národní, Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách. Brno, Pedagogická fakulta MU, 18.-20. 6. 2012. příspěvky
  TRNOVÁ, E., TRNA, J. Příprava učitelů na motivování žáků v projektu PROFILES.

Zahraničí

 • Řecko: světová, ICE 2012. International Conference of Education. Samos. Kapodistrian University of Athens. 5. - 7. 7. 2012. Vystoupení v pracovní skupině, Členství ve vědecké radě konference.
  TRNOVÁ, E., TRNA, J. Development of Science and Technology Gifted Students through Inquiry -Based Science Education.

Publikační činnost

 • TRNOVÁ, E. Rozvoj dovedností žáků ve výuce chemie se zaměřením na nadané. Brno: MU, 2012. v tisku

 • TRNOVÁ, E., TRNA, J. Development of Science and Technology Gifted Students through Inquiry-Based Science Education. In Proceedings of the 8th International Conference on Education. Samos, Greece : Research and Training Institute of East Aegean, Greece, 2012. s. 838-843. ISBN 978-618-5009-05-2

 • TRNA, J., TRNOVÁ, E. Implementation of design-based research methodology into science teachers' training. In ICONTE- International Conference on New Trends in Education and Their Implication, 2012. p. 51. ISBN 978-605-5782-61-0

 • TRNOVÁ, E., TRNA, J. Příprava učitelů na motivování žáků v projektu PROFILES. 2012. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách. Sborník abstraktů příspěvků. Brno : MUNI Press, 2012. s. 33. ISBN 978-80-210-5884-2

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • ... ... ... ...
  ... ...

Zahraničí

 • ... ... ...
  ... ...

Organizace konferencí/workshopů

 • ...: ...
  ... ...

  ...
 • ...

Publikační činnost

 • .zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education