Výzkumní pracovníci: prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.


D1

prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

IS MUNI

rok 2012 2013

Pracoviště

Katedra psychologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity; vedoucí katedry, člen Oborové rady studijního programu Speciální pedagogika PdF MU, Psychologie FF MU, člen Oborové rady pro obor Výtvarná výchova (celorepublikově)

Odborné zaměření

Pedagogická psychologie, psychologie zdraví a fyziologická psychologie

Specializace

Psychologie zdraví a psychohygiena

Vybrané publikace, odborná činnost

 • ŘEHULKA, E. Teacher Fatigue. In ŘEHULKA, E. School and Health 21 Topical Issues in Health Education. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2009. od s. 125- 133, 8 s. ISBN 978-80-210-4930-7. MSM0021622421, záměr.

 • ŘEHULKA, E. Educational needs of elementary school women teachers in health educational area. In ŘEHULKA, E.(Ed.) Papers on Health Education. 1. vyd. Brno: Masaryk University/MSD, 2010. od s. 55-72, 17 s. ISBN 978-80-210-5260-4. MSM0021622421, záměr.

 • ŘEHULKA, E. Opinions of the citizens of the Czech Republic on health and healthy lifestyle education in connection with the teaching profession. In ŘEHULKA, E. (ed.) School and health 21. Education and Healthcare. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. od s. 113-128, 15 s. ISBN 978-80-210-5721-0. MSM0021622421, záměr.

 • KOHOUTEK, R., ŘEHULKA, E. Stressors in the work of primary and secondary teachers in the Czech Republic (mainly the stressors caused by the pupils to the teachers). In ŘEHULKA, E. (ed.) SCHOOL AND HEALTH 21. Health Education: Initiatives for educational areas. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. od s. 109-122, 14 s. ISBN 978-80-210-5524-7. MSM0021622421, záměr.

 • BLAHUTKOVÁ, M., ŘEHULKA, E. Stress in the Teaching Profession and its Elimination Through Movement. In KREJČÍ, M., ŠVEJDA, G., SCHUSTER, J., ŠERÝ, M., KURSOVÁ, V. (ed.) Health Education and Quality of Life III. první. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2011. od s. 48-52, 5 s. ISBN 978-80-7394-303-5. MSM0021622421, záměr.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • ...

Zahraničí

 • ...

Organizace konferencí/workshopů

 • ...

Publikační činnost

 • ...

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • ... ... ... ...
  ... ...

Zahraničí

 • ... ... ...
  ... ...

Organizace konferencí/workshopů

 • ...: ...
  ... ...

  ...
 • ...

Publikační činnost

 • ŘEHULKA, E. Psychologické a psychohygienické otázky vzdělávání žáků se zdravotním postižením z pohledu inkluze. In OŠLEJŠKOVÁ, H., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Conditions and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013. 310 s., od s. 39-54, 16 s. ISBN 978-80-210-6673-1.

 • ŘEHULKA, E. Psychologické otázky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and Teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2013. 310 s., od s. 45-58, 14 s. ISBN 978-80-210-6673-1.zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education