Výzkumní pracovníci - DSP: Mgr. Martina Vodičková

D4 - DSP

Mgr. Martina Vodičková

IS MUNI

rok 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

...

Specializace:

...

Vybrané publikace, odborná činnost:

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Symposium sociální pedagogiky, ČR 9. 11. 2011, přednáška
  VODIČKOVÁ, M. Angola a česká identita

 • Brno: Vzdělávací seminář pro odbornou veřejnost Jihomoravského regionálního centra na podporu cizinců, ČR 26. 11. 2011, vystoupení v pracovní skupině
  VODIČKOVÁ, M. Cizinec ve třídě – výzva nebo marný boj?

 • Ostrava: Význam sociální práce a vzdělávání při integrace cizinců, ČR 8. 12. 2011, vystoupení v pracovní skupině Vzdělávání a jeho význam při integraci cizinců

Zahraničí

 • Bulharsko: workshop s mezinárodní účastí, Global Education in non-formal youth work, Sofia, 16. 10. 2011, vystoupení v plénu
  VODIČKOVÁ, M. The project in Angola

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Setkání asistentů pedagoga a jejich příznivců, Brno 25. 11. 2011,
  spoluautoři Gulová, L., Štěpařová, E., VODIČKOVÁ, M.

Publikační činnost

 • VODIČKOVÁ, M., NĚMEC, J. Vzdělávání žáků uprchlíků v České republice z pohledu učitelů. Education of Students - Refugees in the Czech Republic: Teachers´ Point of View. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 137-151, 15 s., s. 299. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Olomouc: Konference Jinakost – předsudky – extrémismus (možnosti a limity při realizaci multikulturní výchovy), Palackého univerzita (Olomouc), 23. 11. 2012. Workshop:
  VODIČKOVÁ, M. Migrující cizinci

Organizace konferencí/workshopů

 • Ukrajina: Vzdělávací workhopy pro učitele stepních škol na Krymu Jak pracovat s předsudky žáků ve školní třídě. ZŠ č. 2 ve Feodosii. Krym, 26. 9. 2012. Autoři workshopu Martina Vodičková

Publikační činnost

 • VODIČKOVÁ, M., TANNENBERGEROVÁ, M. Vzdělávání žáků–cizinců, konkrétní příklad žadatelů o mezinárodní ochranu. In GULOVÁ, L. Aktivizace sociálně znevýhodněných skupin v pedagogickém výzkumu a praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6030-2.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013
zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education