Výzkumní pracovníci - DSP: PhDr. Jana Presová


D4 - DSP

PhDr. Jana Presová

IS MUNI

rok 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Speciální pedagogika

Specializace:

Etopedie

Vybrané publikace, odborná činnost:

  • PRESOVÁ, J. Hodnocení ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Assessment in Education of Pupils with Social Disadventages. In PANČOCHA, K. Perspektivy výzkumu inkluzivního vzdělávání. Perspectives of Research in Inclusive Settings. Brno: MU, 2011. s. 129 – 136. 7 s. ISBN 978-80-210-5663-3.

  • VOJTOVÁ, V., PRESOVÁ, J. Inkluzivní vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách? Inclusive Education in Socially Excluded City Areas?. In KLENKOVÁ, J.; VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy posižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. Brno: MU, 2011. s. 281 – 288. 7 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

  • Brno: Konference DSP 2011. Katedra speciální pedagogiky PdF MU, 15. 9. 2011. PRESOVÁ, J. Hodnocení ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním.

Publikační činnost

  • VOJTOVÁ, V., PRESOVÁ, J. Inkluzivní vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách? Inclusive Education in Socially Excluded City Areas?. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy posižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. Brno: MU, 2011. s. 281 – 288. 7 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013
zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education