Výzkumní pracovníci - DSP: Mgr. Magdalena Novotná


D4 - DSP

Mgr. Magdalena Novotná

IS MUNI

rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Pedagogika, psychologie

Specializace:

Oblast mimořádného nadání žáků

Vybrané publikace, odborná činnost:

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: seminář s mezinárodní účastí Učitel a nadaný žák, PdF MU, 20. listopad 2008, názvy referátů:
  ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., NOVOTNÁ, M. Diferenciace a individualizace ve vyučování.
  NOVOTNÁ, M. Úloha pedagogicko-psychologické poradny při práci s nadanými dětmi.

Publikační činnost

 • ŠIMONÍK, O., NOVOTNÁ, M. Učitel, rodiče a nadaní žáci. In ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. Výchova a nadání 2. Monografie vydaná v rámci řešení výzkumního záměru VZ MSM 0021622443 Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro ZV. Brno: MSD, 2008, 65 s., s. 4-14. ISBN 978-80-7392-055-5.

 • ŠIMONÍK, O., NOVOTNÁ, M. Teacher, parents and talented pupil. In ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. Education and Talent 2. Monografie vydaná v rámci řešení výzkumního záměru VZ MSM 0021622443 Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro ZV. Brno: MSD, 2008. 65 s., s. 4-14. ISBN 978-80-7392-056-2.

 • NOVOTNÁ, M. Úkola pedagogickko-psychologické poradny při práci s nadanými žáky. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Učitel a nadaný žák. Sborník příspěvků z mezinárodního semináře, který se konal v listopadu 2008 na PdF MU v Brně. [CD ROM] Brno: MSD, 2008. ISBN 978-80-7392-054-8.

 • NOVOTNÁ, M. Činnosti PPP při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. In FRANIOK, P., KOVÁŘOVÁ, E. Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními vzdělávacími potřebami. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, který se bude konat v únoru 2009 na PdF OU v Ostravě. Ostrava, 2008. ISBN 978-80-7368-654-3.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: konference s mezinárodní účastí. Nadaní žáci: Výzva pro učitele. PdF MU Brno, 18. 11. 2009. Vystoupení v plénu.
  NOVOTNÁ, M., POSPÍŠIL, R., PIŠTĚKOVÁ, L., ŠIMONÍK, O. Informovanost učitelů o problematice nadání.

 • Ostrava: konference s mezinárodní účastí. Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními vzdělávacími potřebami. PedF OU v Ostravě, 3. 2. 2009. Vystoupení v plénu.
  NOVOTNÁ, M. Činnosti pedagogicko-psychologických poraden při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

Publikační činnost

 • NOVOTNÁ, M. Are teachers interested in gift children? In ŠIMONÍK, O. (ed.). Talent and Education 3. Brno : Masarykova univerzita, 2009. od s. 4-9, 6 s. Výzkumné práce, číslo 6. ISBN 978-80-210-5113-3.

 • NOVOTNÁ, M. Zajímají se učitelé o problematiku nadání? In ŠIMONÍK, O. (ed.). Výchova a nadání 3. Brno : Masarykova univerzita, 2009. od s. 5-10, 6 s. Výzkumné práce, číslo 5. ISBN 978-80-210-5117-1.

 • NOVOTNÁ, M. Činnosti pedagogicko-psychologických poraden při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. In FRANIOK, P., KOVÁŘOVÁ, R. (eds.). Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními vzdělávacími potřebami. Ostrava : PdF OU v Ostravě, 2009. od s. 173-176, 256 s. ISBN 978-80-7368-654-3.

 • NOVOTNÁ, M., ŠIMONÍK, O., POSPÍŠIL, R., PIŠTĚKOVÁ, L. Informovanost učitelů o problematice nadání. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (eds.). Nadaní žáci: výzva pro učitele. Sborník referátů z mezinárodního semináře. První vydání. Brno : MU, 2009. od s. 122-129, 8 s. ISBN 978-80-210-5039-6.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: pracovní seminář s mezinárodní účastí. Talent a nadání ve vzdělávání, PedF MU Brno, 2010. Prezentace na konferenci.
  NOVOTNÁ, M. Problematika odkladu školní docházky u mimořádně nadaných žáků.

 • Brno: katedrální konference. Pedagogické kompetence v přípravě studentů na učitelskou profesi. PedF MU Brno, 2010. Prezentace na konferenci.
  NOVOTNÁ, M. Spolupráce OPPP s učiteli v procesu diagnostiky

Publikační činnost

 • NOVOTNÁ, M. Problematika školní zralosti a kazuistika mimořádně nadaného chlapce po odkladu školní docházky. In ŠIMONÍK, O. (ed.) Vzdělávání nadaných žáků. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 120-126, 7 s. ISBN 978-80-210-5349-6

 • NOVOTNÁ, M. Issue of the school maturity and casuistry of a gifted child after school attendance postponement. In ŠIMONÍK, O. (ed.) School and Talented Pupil. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 96-102, 7 s. ISBN 978-80-210-5350-2

 • NOVOTNÁ, M. Kazuistika rozumově akcelerovaného chlapce po odkladu školní docházky. In ŠIMONÍK, O. (Ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník referátů z mezinárodního semináře. Brno : MU, 2010. 1. vydání. s. 135-137, 3 s. ISBN 978-80-210-5330-4

 • NOVOTNÁ, M. Spolupráce pedagogicko psychologické poradny s učiteli v procesu diagnostiky. In Pedagogické kompetence v přípravě studentů na učitelskou profesi. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2010. od s. 80-87, 7 s. ISBN 978-80-210-5246-8.

 • ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J., JANDA, M., NOVOTNÁ, M., KUBIŠTOVÁ, I. Vyučovací metody vhodné pro výuku nadaných žáků a studentů. 1. vyd. Brno : Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, 2010. 44 s. ISBN 978-80-254-8122-6.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Praha: 19. celosvětová konference WCGTC, Praha, hotel Clarion, 8.-12.8.2011 Vystoupení v pracovní skupině společnosti STaN (Společnost pro talent a nadání).
  NOVOTNÁ, M. Současné problémy vzdělávacího systému mimořádně nadaných.

 • Brno: odborný seminář pro středoškolské učitele, Brno, hotel Slavia, leden 2011
  NOVOTNÁ, M. Nadaný žák na střední škole.

 • Brno: odborný seminář pro středoškolské učitele, Brno, Gymnázium Terezy Novákové, Řečkovice, březen 2011
  NOVOTNÁ, M. Nadaný žák na střední škole

 • Břeclav: odborný seminář pro středoškolské učitele, Břeclav, Gymnázim a obchodní akademie, říjen 2011
  NOVOTNÁ, M. Nadaný žák na střední škole

Publikační činnost

 • ...

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education