Výzkumní pracovníci - DSP: Mgr. Radka Mlýnková


D4 - DSP

Mrg. Radka Mlýnková

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Centrum jazykového vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Didaktika anglického jazyka, speciální pedagogika

Specializace:

Alternativní metody výuky anglického jazyka u žáků s SPU i žáků intaktních.

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • Vedení odborných seminářů: NIDV, Brno – rozvojový program metodické a jazykové přípravy pro učitele Meja – vedení 9 metodických seminářů v rámci výběrových metodických kurzů pro učitele 1. stupně ZŠ na téma: Výuka cizích jazyků u žáků se specifickými poruchami učení

 • Vedení odborných seminářů: PdF MU – cyklus 5 seminářů pro ohniskovou skupinu učitelů ZŠ na téma: Alternativní metody ve výuce AJ u žáků s SPU.

 • MLÝNKOVÁ, R. Alternative Methods of TFL to Students with LD. In Ways to Teaching and Learning. 2007. vyd. Hradec Králové : Department of English Language and Literature, Pedagogical Faculty, UHK, 2007. od s. 87-91, 5 s. ISBN 978-80-7041-321-0.

 • MLÝNKOVÁ,R. Výuka cizích jazyků u jedinců se specifickými poruchami učení. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů III. 1.vyd. Olomouc : VOTOBIA, 2005. od s. 271-273, 3 s. ISBN 80-7220-246-4.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Konference: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. Olomouc, 13.12. 2007

 • Odborné semináře: NIDV, Brno – rozvojový program metodické a jazykové přípravy pro učitele Meja – vedení 9 metodických seminářů v rámci výběrových metodických kurzů pro učitele 1. stupně ZŠ na téma: Výuka cizích jazyků u žáků se specifickými poruchami učení

 • Odborné semináře: PdF MU – cyklus 5 seminářů pro ohniskovou skupinu učitelů ZŠ na téma: Alternativní metody ve výuce AJ u žáků s SPU.

Publikační činnost

 • HANUŠOVÁ, S., MLÝNKOVÁ, R. Problematika výuky angličtiny u žáků se specifickými poruchami učení pohledem učitele. In Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV / Specific learning difficulties in context of educational spheres of Framework education programme for primary education. 1. vyd. Brno : Paido, 2007. od s. 167-182, 15 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 9788073151621.

 • MLÝNKOVÁ, R. Možnosti využití TPR a rozvoje fonologického/fonematického uvědomění v hodinách cizího jazyka. In Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy, 2006/2007 – odevzdáno do tisku

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Publikační činnost

 • MLÝNKOVÁ, R. Závislost efektivity výuky cizího jazyka na výukových metodách v aplikaci na děti se specifickými poruchami učení. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností, Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-7315-167-6.

 • MLÝNKOVÁ, R. Problematické aspekty výuky cizích jazyků u žáků s narušenou komunikační schopností. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností, Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-7315-167-6.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV, PdF MU. 22. 4. 2009. Název příspěvku
  MLÝNKOVÁ, R. Využití dramatické výchovy při výuce cizích jazyků u žáků se specifickými vývojovými poruchami učení a chování

Zahraničí

 • Slovenská republika: mezinárodní konference Foreign Languages and Cultures 2009. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 24.4.2009. Název příspěvku
  MLÝNKOVÁ, R. Application of Alternative Methods of Language Teaching in English Language Classes Including Students with Specific Learning Disabilities

Publikační činnost

 • MLÝNKOVÁ, R. Dramatická výchova ve výuce cizího jazyka u žáků se specifickými poruchami učení. In PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV/ Drama Education for Children with Special Needs in the Context of the Framework for Reference for Elementary Education. 1. vyd. Brno : MU, 2009. 233 s. ISBN 978-80-210-4849-2

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Olomouc: Mezinárodní studentská vědecká konference. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů DSP VIII. 1.12.2010. Vystoupení v pracovní skupině.
  MLÝNKOVÁ, R. Zvyšování jazykových kompetencí žáků v anglickém jazyce pomocí různých výukových metod.

Publikační činnost

 • MLÝNKOVÁ, R. Výuka anglického jazyka v heterogenních třídách základních škol s využitím alternativních technik a metod výuky. In JANÍKOVÁ, V., HANUŠOVÁ, S. (eds.) Cizí jazyky ve výzkumu. Brno: Paido, 2010. s. 103-112, 20 s. ISBN 978-80-210-5377-9

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Přerušeno studium

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education