Výzkumní pracovníci - DSP: Mgr. Lucie Makydová


D4 - DSP

Mrg. Lucie Makydová

IS MUNI

rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra fyziky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
Katedra fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci;

Odborné zaměření:

Didaktika fyziky

Specializace:

Vzdělávání žáků s poruchami učení

Vybrané publikace, odborná činnost:

  • SIXTOVÁ, L. Blazary a jejich pozorování (diplomová práce, 2004)

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

Publikační činnost

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Publikační činnost

  • MAKYDOVÁ, L., TRNA, J. Přírodovědné učební úlohy pro žáky se specifickými poruchami učení. Science Learning Tasks for Students with Specific Learning Disabilities. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 122. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

MD

Publikační činnost

  • TRNA, J.,TRNOVÁ, E., MAKYDOVÁ, L. Physics Learning Tasks for Students with Special Educational Needs: Handicapped and Gifted. In GIREP-ICPE-MPTL 2010. Teaching and Learning Physics Today: Challenges? Benefits? 2010.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education