Výzkumní pracovníci - DSP: PhDr. Alena Franková, Dis.


D4 - DSP

PhDr. Alena Franková, Dis.

IS MUNI

rok 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Speciální pedagogika

Specializace:

Specifické poruchy učení

Vybrané publikace, odborná činnost:

  •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

  •  

Publikační činnost

  •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

  •  

Publikační činnost

  • FRANKOVÁ, A. Legislatívny rámec vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v Slovenskej republike. Legislative Framework for Education of Pupils with Special Educational Needs in the Slovak Republic. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. Brno : MU, 2011. 1. vyd. s. 49-59, 11 s., 386 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013
zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education