Výzkumní pracovníci - D2: PhDr. Dana Zámečníková, Ph.D.


D2

PhDr. Dana Zámečníková, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Poznámka:

Od 16.1.2008 na MD

Odborné zaměření:

Speciální pedagogika

Specializace:

Somatopedie, vzdělávání žáků se zdravotním postižením, zejména tělesným a chronickým onemocněním, přechod škola - povolání

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • ZÁMEČNÍKOVÁ, D., OPATŘILOVÁ, D. Předprofesní a profesní příprava zdravotně postižených. Brno : MU, 2005. 132 s. ISBN 80-210-3718-0.

 • ZÁMEČNÍKOVÁ, D.The development of socialisation. In KREGCJK, K. Philosophieren mit Kindern mit und ohne Behinderung. 1. vyd. Munster : Litverlag, 2005. ISBN 3-8258-8409-0.

 • ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Péče o zdravotně postižené ve Velké Británii. Speciální pedagogika, 2004, s. 71-76. ISSN 1211-2720.

 • ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Vzdělávání a další vzdělávání pedagogických pracovníků - Program Sokrates, Action Comenius 2.1. Speciální pedagogika, 2005, 4, od s. 317-318, 2 s. ISSN 1211-2720.

 • ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Edukace jako nástroj budoucího uplatnění zdravotně postižených. In BARTOŇOVÁ, M. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zaměření na edukaci žáků se specifickými poruchami učení. Brno: MSD, 2005. s. 229-237. ISBN 80-866333-81.

 • ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Profesní orientace a možnosti uplatnění osob se zdravotním postižením. In VÍTKOVÁ, M. Otázky speciálně pedagogického poradenství. Brno, MSD, 2003, 2004, s. 209-221, ISBN 80-86633-08-X.

 • ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Pracovní uplatnění zdravotně postižených. In Integrativní speciální pedagogika integrace školní a speciální. 2.rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido, 2004, s. 201-215, 15 s. ISBN 80-7315-071-9.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Publikační činnost

 • ZÁMEČNÍKOVÁ, D., KACHLÍK, P. Problematika podpory žáků s chronickým či jiným závažným onemocněním In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Přístupy ke vzdělávání žáků se spcifickými poruchami učení na základní škole, Brno, Paido, 2007, ISBN 978-80-7315-150-8

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

 • MD

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Publikační činnost

 • ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Význam edukace pro pracovní uplatnění jedinců se zdravotním postižením. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 235-244, 10 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

 • MD

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

 • MD

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education