Výzkumní pracovníci - D2: PhDr. Miroslava Novotná, Ph.D.


D2
od 1.1.2012

PhDr. Miroslava Novotná, Ph.D.

IS MUNI

rok 2012 2013

Pracoviště

Katedra francouzského jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Francouzský jazyk

Specializace:

Francouzská literatura, franckouzské divadlo

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • NOVOTNÁ, M. Aucassin a Nicoletta, Zvěst lásky z Provence. In Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy. Editoři: Jiří Kudrnáč, Luisa Nováková, Brno, Host, Masarykova univerzita 2009, od s. 312 do s. 320, 9 s. ISBN 978-80-7294-346-3 (Host), ISBN 978-80-7294-320-3 (Masarykova univerzita, Brno).

 • NOVOTNÁ, M. Le sens et l effet des adaptations des chansons médiévales par Julius Zeyer. In Traduction et communautés, editor: Jean Peeters, 1. vydání, Artois Presse Université, 2010, s. 105-115, 11 stran. ISBN 978-2-84832-099-1.

 • NOVOTNÁ, M. Le Carnaval dans l ancien théatre tcheque. In Medievales 48, Banquets et convivialité. Editor Danielle Buschinger. Actes du colloque international des 3, 4 et 5 mars 2010 a Amiens. 1. vyd. Amiens: Presses du Centre d Etudes Médiévales Université de Picardie - Jules Verne, 2010. od s. 266-271, 6 s. ISBN 2-901121-72-1.

 • NOVOTNÁ, M. La transposition du motif de la mort dans la Chanson de Roland par Julius Zeyer. In Etudes médiévales. Editor Danielle Buschinger. Actes du colloque international des 3, 4 et 5 mars 2010 a Amiens. 1. vyd. Amiens: Presses du Centre d Etudes Médiévales Université de Picardie - Jules Verne, 2010. od s. 101-107, 7 s. ISBN 2-901121-52-7.

 • NOVOTNÁ, M., DURYCH, B. Dig-Doš. In VOŠAHLÍKOVÁ, P., BRABENCOVÁ, J., KUČERA, M. (ed.). Biografický slovník českých zemí, 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 2010. od s. 437-438, 1 s., XIII. ISBN 978-80-7277-416-6.

 • NOVOTNÁ, M., DVOŘÁČEK, K. Dig-Doš. In VOŠAHLÍKOVÁ, P., BRABENCOVÁ, J., KUČERA, M. (ed.). Biografický slovník českých zemí, 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 2010. od s. 464, 1 s. XIV. ISBN 978-80-7277-416-6. C

 • NOVOTNÁ, M., DVOŘÁČEK, J. V. Dot-Dvo. In VOŠAHLÍKOVÁ, P., BRABENCOVÁ, J., KUČERA, M. (ed.). Biografický slovník českých zemí, 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 2011. od s. 462-463, 2 s. XIV. ISBN 978-80-7277-451-7.

 • NOVOTNÁ, M. Qu est-ce que c est que des masques? In Philologia XXI, Supplementum I, Autre-Autrui-Altérité, Bratislava, Univerzita Komenského, 2011, od s. 199 do s. 206, 8 s. ISBN 978-80-223-3016-9.

 • NOVOTNÁ, M. Le Roman de Renart en dessins. In De l image a l imaginaire; Littérature de jeunesse. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Gaudeamus, 2011, od s. 80-95, 16 s. ISBN 978-80-7435-096-2.

 • NOVOTNÁ, M. Comment attirer les jeunes a la lecture? In Autour des livres que l on n a pas lus. Editoři: Tomasz Swoboda, Ewa Wierzbowska, Olga Wronska. Studie. 1. vyd. Sopot, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdanskiego, 2011, od s. 55 do s. 60, 5 s. ISBN 978-83-7531-210-2.

 • NOVOTNÁ, M. Le personnage de Charlemagne, homme agé sacré. In Visages de la vieillesse dans les Littératures francaise et francophone, Etudes réunies et présentées par Czeslaw Grzesiak. 1. vyd. Lublin: Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2012. s. 23-36, 14 s. Visages de la vieillesse dans les Littératures fra. ISBN 978-83-7784-184-6. C

 • NOVOTNÁ, M., DVOŘÁČEK, M. Dvořák-Enz. In VOŠAHLÍKOVÁ, P., BRABENCOVÁ, J., KUČERA, M. (ed.). Biografický slovník českých zemí, 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 2012. od s. 489-490, 2 s. XV. ISBN 978-80-7277-504-0. C

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: (konference s mezinárodní účastí) 26e colloque international Francois Mauriac; J avais une parole a transmettre. Création et réceptions: Francois Mauriac et les autres. Brno, 17.-18. května 2012. Přednáška.
  NOVOTNÁ, M. Mauriac-Cocteau ou La Vérité du mensonge.

 • Telč: doktorská škola – konference s mezinárodní účastí Outils théoriques, notions et concepts. Les enjeux méthodologiques en littérature, linguistique, didactique et traductologie. Pořádající organizace: Association Gallica. Místo konference: Telč, 20.-23. září 2012. Příspěvek
  NOVOTNÁ, M. Les lettres dans la littérature francaise; les petites découverte dans la bibliotheque monastique de Rajhrad. (Dopisy ve francouzské literatuře; malé objevy v klášterní knihovně v Rajhradě).

Zahraničí

 • Francie: (konference s mezinárodní účastí) Le « néo » dans les cultures européennes: sources, héritage et réécriture dans la littérature. Pořádající organizace: Université de Nantes. Nantes 6.-8.12. 2012. Příspěvek
  NOVOTNÁ, M. La « modernisation » de vieux sujets par Julius Zeyer ; les relations franco-tchèques dans l’œuvre de Zeyer („Modernizace“ starých námětů Juliem Zeyerem; francouzsko-české vztahy v díle Julia Zeyera)

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: workshop s mezinárodní účastí Týden francouzského divadla, konaný pod záštitou doc. Mgr. Vladimíra Richtera. Brno, 27. 10. - 3. 11. 2012
  NOVOTNÁ, M., studenti předmětu Divadelní výchova ve výuce francouzského jazyka.

Publikační činnost

 • NOVOTNÁ, M. Le personnage de Charlemagne, homme agé sacré, dans les tableaux rénovés de Julius Zeyer. In GRZESIAK, C. Visages de la vieillesse dans les littératures francaise et francophone. Lublin: Wydawnictwo Unywersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2012. S. 23-36. 978-83-7784-184-6.

 • NOVOTNÁ, M. Francouzské divadlo na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Rozhlasové hodinové vysílání v brněnském rádiu o francouzském divadle a jeho pedagogickém významu na Katedře francouzského jazyka a literatury Pedagogické fakulty MU v Brně, pořad Apetýt, moderovala Marcela Antošová: 26. března 2012.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education