Publikační činnost pracovníků VZ: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.


D1

doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2007

Kapitola v odborné knize:

 • VOJTOVÁ, V. Intervence jako sebepodpora u žáků s dispozicí k poruchám chování. / Intervention as Self-support Pupils Disposed Tovards Behaviour Problems. In VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. / Education of Pupils with Special Needs I. Brno: Paido, 2007, s. 161-173. ISBN 978-80-7315-163-8.

 • VOJTOVÁ, V. Interconnectendess in Systems. In Diagnostics and Planning. 1.vyd. Berlín : Frank a Timme, 2007, s. 219-227. European Inclusion Studies. ISBN 978-3-86596-033-7.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • VOJTOVÁ, V. Intervence jako sebepodpora u žáků s dispozicí k poruchám chování. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M., (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Sborník z konference s mezinárodní účastí s CD ROM s příspěvky v plném znění. VZ MSM0021622443. Brno: Paido, 2007, ISBN 978-80-7315-150-8.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • VOJTOVÁ, V. Intervence jako sebepodpora u žáků s dispozicí k poruchám chování. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M., (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Sborník z konference s mezinárodní účastí. VZ MSM0021622443. Brno: Paido, s. 119-119. ISBN 978-80-7315-150-8.

Ostatní původní práce a překlady původních prací:

 • VOJTOVÁ, V. Překlad původní práce: WATKINS, A. ed. Hodnocení v inkluzivních podmínkách; Klíčové otázky pro vzdělávací politiku a praxi. Odense: European Agency for Special Needs Education, 2007. ISBN 978-87-9059-126-7.

Rok 2008

Odborná kniha:

 • VOJTOVÁ, V. VOJTOVÁ, V. Úvod do etopedie, 1. vyd. Brno: Paido, 2008, ISBN 978-80-7315-166-9

Kapitola v odborné knize:

 • VOJTOVÁ, V. Postoje žáků základních škol k prostředí školy – ověření škály k měření postojů žáků vůči škole – výzkumné teze. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II., Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-7315-170-6 s. 285 – 299, MU, ISBN 978-80-210-4736-5

 • VOJTOVÁ, V. (Speciální) vzdělávací potřeby žáků v riziku a s poruchami chování a kvalita vzdělávání. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II., Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-7315-170-6 s. 273 – 285, MU, ISBN 978-80-210-4736-5

 • NOVOTNÝ, P., VOJTOVÁ, V. Problematika spolupráce školy a policie při šetření delikvence dětí a mladistvých. In: BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II., Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-7315-170-6 s. 299 – 315. MU, ISBN 978-80-210-4736-5.

 • VOJTOVÁ, V. Postoje žáků ke kvalitě života školy. In: ŘEHULKA, E. Kvalita života v souvislostech zdraví a nemoci. v tisku 2008

 • VOJTOVÁ, V. Quality of school life from the students´ perspective - research thesis. In ŘEHULKA, E. Quality of life in the kontext of health and illness. v tisku 2008

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • VOJTOVÁ, V. Videotrénink interakcí jako komunikační prostředek pro podporu dětí v riziku poruch chování a s poruchou chování. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds). Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností, Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-7315-167-6

 • VOJTOVÁ, V. Pohybové aktivity jako komunikativní intervenční strategie. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds). Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností, Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-7315-167-6

 • PAVLOVSKÁ, M., VOJTOVÁ, V. Dramatická výchova jako komunikační most v procesu prevence a intervence u dětí v riziku poruch chování. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds). Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností, Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-7315-167-6

 • NOVOTNÝ, P., VOJTOVÁ, V. Problematika spolupráce školy a policie při šetření delikvence dětí a mladistvých. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds). Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností, Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-7315-167-6

Učebnice s ISBN:

 • VOJTOVÁ, V. Kapitoly etopedie I., Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. 2. přepr. a rozšíř vyd. MU Brno, 2008, ISBN 978-80-210-4573-6

Rok 2009

Kapitola v odborné knize:

 • VOJTOVÁ, V. Kvalita života školy z perspektivy žáků se sociálním znevýhodněním. In NĚMEC, J., VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Brno: Paido, MU, 2009. s. 381. s. 77 – 90 (13 s). ISBN 978-80-210-5033

 • NĚMEC, J., VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání jako faktor socializace dětí se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. In NĚMEC, J., VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Brno: Paido, MU, 2009. s. 381. s. 21 – 38 (17 s). ISBN 978-80-210-5033

 • OPRAVILOVÁ, I., VOJTOVÁ, V. Analýza výskytu poruch chování u dětí v dětských domovech. In NĚMEC, J., VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Brno: Paido, MU, 2009. s. 381. s. 115 – 122 (7 s). ISBN 978-80-210-5033

 • KAIPROVÁ, M., VOJTOVÁ, V. Sociálně terapeutická dílna Café Práh. Kvalita života školy z perspektivy žáků se sociálním znevýhodněním. In NĚMEC, J., VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Brno: Paido, MU, 2009. s. 381. s. 349 – 367 (18 s). ISBN 978-80-210-5033

 • ELIÁŠOVÁ, P., VOJTOVÁ, V. Diagnostika školního prostředí z hlediska šikanování. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. In NĚMEC, J., VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Brno: Paido, MU, 2009. s. 381. s. 241 - 252 (11 s). ISBN 978-80-210-5033

 • PAVOVSKÁ, M., VOJTOVÁ, V. Strategie intervence u dětí v dětských domovech. In NĚMEC, J., VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Brno: Paido, MU, 2009. s. 381. s. 327 - 342 (15 s). ISBN 978-80-210-5033

 • VOJTOVÁ, V. At Risk Pupils´ Attitudes Towards the School Environment. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. et. al. Education of Socially Disadvantaged Pupils Across Europe. Brno: MU. 2009

 • PAVOVSKÁ, M., VOJTOVÁ, V. Institutional Care Home Based Strategies for Intervention. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. et. al. Education of Socially Disadvantaged Pupils Across Europe. Brno: MU. 2009

 • NĚMEC, J., VOJTOVÁ, V. Inclusive Education as a Factor of Socialization of the Socially Disadvantaged Pupils in Czech Perspective. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. et. al. Education of Socially Disadvantaged Pupils Across Europe. Brno: MU. 2009

Článek v recenzovaném časopise:

 • VOJTOVÁ, V. Škola pro všechny - vyhledávání žáků v riziku poruch chování ve školním prostředí. Orbis Scholae, Praha : Univerzita Karlova v Praze, 1/3, 1, od s. 79 - 97, 18 s. ISSN 1802-4637. 2009

Článek v recenzovaném sborníku:

 • VOJTOVÁ, V., PAVLOVSKÁ, M. Dramatická výchova v konceptu inkluzivní edukace. In X. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. mezinárodní dramaterapeutická konference. 1. vyd. UP Olomouc: UP Olomouc, 2009. 12 s. ISBN 978-80-903832-7-2

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • VOJTOVÁ, V. Kvalita života školy z perspektivy žáků se sociálním znevýhodněním. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Paido. Brno: 2009. ISBN 978-80-7315-188-1 MSM0021622443

 • VOJTOVÁ, V. Intervence pro podporu dopingových strategií u dětí v dětských domovech. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Paido. Brno: 2009. ISBN 978-80-7315-188-1 MSM0021622443

 • NĚMEC, J., VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání jako faktor socializace dětí se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Paido. Brno: 2009. ISBN 978-80-7315-188-1 MSM0021622443

 • OPRAVILOVÁ, I., VOJTOVÁ, V. Analýza výskytu poruch chování u dětí v dětských domovech. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Paido. Brno: 2009. ISBN 978-80-7315-188-1 MSM0021622443

 • KAIPROVÁ, M., VOJTOVÁ, V. Sociálně terapeutická dílna Café Práh. Kvalita života školy z perspektivy žáků se sociálním znevýhodněním. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Paido. Brno: 2009. ISBN 978-80-7315-188-1 MSM0021622443

 • ELIÁŠOVÁ, P., VOJTOVÁ, V. Diagnostika školního prostředí z hlediska šikanování. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Paido. Brno: 2009. ISBN 978-80-7315-188-1 MSM0021622443

 • FRANCŮ, M., VOJTOVÁ, V. Využití sociálních příběhů a konverzace v komiksovém formátu pro podporu sociálního porozumění u osob s poruchou autistického spektra. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Paido. Brno: 2009. ISBN 978-80-7315-188-1 MSM0021622443

Editorství odborné knihy, sborníku:

 • VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. et. al. Education of Socially Disadvantaged Pupils Across Europe. Brno: MU. 2009 ISBN: 978-80-210-5106-5

 • NĚMEC, J., VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Brno: Paido, MU, 2009 ISBN 978-80-210-5033

 • VÍTKOVÁ, M. , VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Paido, Brno: 2009. ISBN 978-80-7315-188-1

Ostatní původní práce a překlady původních prací:

 • VOJTOVÁ, V. Aktuální potřeba intervence u dětí v riziku poruch chování. FICE, 2009 (Buletin, Federace zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy) bez ISSN

 • VOJTOVÁ, V. Vliv poruchy chování na perspektivu dítěte. FICE, 2009 (Buletin, Federace zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy) bez ISSN

Rok 2010

Odborná kniha:

 • VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010. ISBN 978-80-210-5159-1

Kapitola v odborné knize:

 • VOJTOVÁ, V. Kapitoly ze základů etopedie. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 367-378, 12 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • VOJTOVÁ, V. Podmínky edukace dětí s poruchami emocí a chování. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 379-384, 6 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • VOJTOVÁ, V. Škola jako prostor podpory a inkluze se zaměřením na žáky v riziku vývoje poruchy chování. Inclusion and Support in the School Environment with the Focus on "At-risik Children." In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 103-111, 9 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • VOJTOVÁ, V. Komparace postojů žáků v riziku vývoje poruch chování a s poruchami chování ke školnímu prostředí. Comparison of At-risk Pupils´ and Pupils´ with Behaviour Disorder Attitudes to School Environment. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. od s. 319-328, 10 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • VOJTOVÁ, V. Příležitost a podpora v edukačním prostředí školy se zaměřením na žáky s rizikem vývoje poruchy chování. Opportunity and Support in Education with Focus on "At-risk Children". In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 359-366, 8 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

Rok 2011

Kapitola v odborné knize:

 • VOJTOVÁ, V. Dilemata podpory a intervence žáků s poruchami chování v období před uložením ústavní výchovy In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M., et al. Vzdělávání žáků se vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Brno: Paido, 2011. s. 81–97, 299 s. ISBN 978-80-7315-220-8.

 • VOJTOVÁ, Věra. PRESOVÁ, Jana. Inkluzivní vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách? In: KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Brno: MU, 2011. s. 273-280, 386 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

 • VOJTOVÁ, V. Prevence problémů chování ve škole a její evaluace. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Brno: MU, 2011. s. 281-288, 386 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

Článek v recenzovaném časopise:

 • VOJTOVÁ V., PAVLOVSKÁ M. Intervention Strategies in Dramatic Studies. In AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 1/1, 2011. A_N/A. 76-78. ISSN 1804-7890. ETTN 072-11-00001-01-4.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • VOJTOVÁ, V., PAVLOVSKÁ, M. Etudy dramatické výchovy jako strategie intervence dětí s poruchou chování. PdF, UP: Olomouc, 2011.(v tisku)

 • VOJTOVÁ, V., Inkluzivní dimenze informované intervence dětí v riziku poruchy chování. Příspěvek ve sborníku konference Križovatky III. Prevýchova včera a dnes. A zajtra?. Diagnostické centrum, Bratislava. (v tisku)

 • VOJTOVÁ, V. Sociální práce jako dimenze speciálněpedagogické intervence se zaměřením na etopedii. Příspěvek ve sborníku konference VIII. Hradecké dny sociální práce. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. UHK, Ústav sociální práce. Hradec Králové (v tisku)

Ostatní původní práce a překlady původních prací:

 • VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K., PRESOVÁ, J. Postery: Fenomén poruchy chování v dětství. 2011. (VZ MSM 0021622443)

Rok 2012

Odborná kniha:

 • VOJTOVÁ, V., FUČÍK, P. Předcházení problémům v chování žáků. Dotazník pro žáky. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. ISBN: 978-80-87063-66-8

 • VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. et al. Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Brno: MU, 2012 (v tisku)

Kapitola v odborné knize:

 • VOJTOVÁ, V. Podpora vztahů s rodinou u dětí s poruchami chování v ústavní výchově. Empowering Relationship with Parents among Children in Residential Care. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2012. od s. 275-284, 10 s. 327. ISBN 978-80-7315-235-2 (Paido), ISBN 978-80-210-6057-9 (MU).

 • VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. Intervence jako restrikce nebo jako posilování? Intervention – Restrictions or Support? In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2012. od s. 285-293, 9 s. 327. ISBN 978-80-7315-235-2 (Paido), ISBN 978-80-210-6057-9 (MU).

 • VOJTOVÁ, V. Porucha chování u dětí jako potřeba podpory a intervence. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. (et al). Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Brno: Masarykova univerzita, 2012. (v tisku).

 • ČERVENKA, K., VOJTOVÁ, V. Potřeba jako zdroj edukačních strategií u dětí s problémy v chování nebo s poruchami chování. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. (et al). Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Brno: Masarykova univerzita, 2012. (v tisku).

 • VOJTOVÁ, V. Podpora učení žáků v riziku. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. (et al). Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Brno: Masarykova univerzita, 2012. (v tisku).

 • VOJTOVÁ, V. Žáci v riziku poruch chování, s problémy v chování a s poruchami chování ve škole hlavního proudu vzdělávání. In PITNEROVÁ, P., BBARTOŇOVÁ, M. (v tisku)

 • VOJTOVÁ, V. Dilemma of Preparation for Future Life in Institutional Care. In PROCHÁZKOVÁ, L. (v tisku)

 • VOJTOVÁ, V. Faktory úspěchu inkluzivní praxe profesní orientace dětí s poruchou chování v institucionální výchově. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MuniPress: 2012. s. 115 – 126. 266. ISBN 978-80-210-5996-2.

Článek v recenzovaném časopise:

 • VOJTOVÁ, V., FUČÍK, P. AT-RISK CHILDREN’S ATTITUDES TOWARDS THE QUALITY OF SCHOOL LIFE. In Transforming Troubled Lives: Strategies and Interventions for Children with Social, Emotional and Behavioural Difficulties. International Perspectives on Inclusive Education, Volume 2, Emerald Group Publishing. ISSN: 1479-3636/doi:10.1108/S1479-3636(2012)0000002005. S. 19–39

 • PAVLOVSKÁ, M., VOJTOVÁ, V. Special Needs Intervention and Drama Education in Research. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2012 MAGNANIMITAS, 0201, OD S. 34-37, 4 s. ISSN 1804-7890. 2012

 • PAVLOVSKÁ, M., VOJTOVÁ, V. Dramatická výchova jako cesta k intervenci dětí s poruchou chování. In Arteterapie, 30/2012. ISSN 1214-4460 MK ČR E 14911. S. 203, s. 170 – 177.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • VOJTOVÁ, V. Sociální práce jako dimenze speciálněpedagogické intervence. In TRUHLÁŘOVÁ, Z., LEVICKOVÁ, K. (Eds) Od teorie k praxi, od praxe k teorii. Gaudeamus, Hradec Králové: 2012. ISBN: 978-80-7435-138-9Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education