Publikační činnost pracovníků VZ: PaedDr. Ivo Martinec, CSc.


D1

PaedDr. Ivo Martinec, CSc.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2007

Kapitola v odborné knize:

  • MARTINEC, I. K problematice výzkumu komunikačních aspektů výukyžáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Research of communication acpects in education of pupils with special educational needs). In BARTOŇOVÁ, M. (ed), Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVPZV. Brno: Paido 2007. s.121-125. ISBN 978-80-7315-162-1

Příspěvek ve sborníku anotací:

  • MARTINEC, I. K problematice výzkumu komunikačních aspektů výuky žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ,M. (eds.): Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Brno: Paido, 2007 ISBN 978-80-7315-150-8

Rok 2008

Článek v recenzovaném časopise:

  • MARTINEC, I., KUBÍNKOVÁ, D. K problémům komunikace z kulturně-lingvistického hlediska. Komenský, 2008-2009, roč. 133, č. 2, s. 18-25. ISSN 0323-0449

Popularizace časopisecká, televizní a rozhlasová:

  • Televizní beseda na téma Současný stav českého jazyka. Brno, Česká televize, 21.2.2008.

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Kapitola v odborné knize:

  • MARTINEC, I. Sociálně-pedagogické souvislosti zkoumání specifických potřeb vzdělávání dětí z menšinových společenství se zaměřením na překonávání komunikačních bariér. In SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Questions of Communication and the Topic of Handicap Regarding Pupils with Special Educational Needs. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 71 - 76, ISBN 978-80-210-6053-1.

  • MARTINEC, I. Specifické podmínky vyučováníčeskému jazyku na českých menšinových školách v Chorvatsku. In SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Questions of Communication and the Topic of Handicap Regarding Pupils with Special Educational Needs. Brno: Masarykova univerzita, 2012., s. 105 - 126, ISBN 978-80-210-6053-1.

Popularizace časopisecká, televizní a rozhlasová:

  • MARTINEC, I. Mezinárodní setkání k problematice vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2012. 2 s. In Komenský, odborný časopis pro učitele ZŠ, č. 4, roč. 136, s. 32 – 33, ISSN 0323-0449.

  • MARTINEC, I. Návštěva ředitelů škol ve výchovném ústavu Višňové. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2012. 2 s. časopis In Komenský, odborný časopis pro učitele ZŠ, č. 5, roč. 136, s. 30 – 31, ISSN 0323-0449.Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education