Publikační činnost pracovníků VZ: Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.


D1

Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2007

Kapitola v odborné knize:

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J., FILOVÁ, H., HAVEL, J. Zabezpečení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školním vzdělávacím programu. Organizing of pupils with special educational needs (SEN) in school curriculum. In Zabezpečení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školním vzdělávacím programu. Brno : Paido, 2007, s. 43-54. ISBN 978-80-7315-162-1

Článek v recenzovaném sborníku:

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J., FILOVÁ, H., HAVEL, J. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných ve školním vzdělávacím programu. In Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Brno : MSD, 2007, s. 137-146. ISBN 978-80-7392-006-7

Rok 2008

Kapitola v odborné knize:

 • FILOVÁ, H., HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J. Komunikace jako prostředek autoevaluace učitelů v inkluzivní škole. In. BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Education of Pupils with Special Educational Needs II. Brno : Paido, 2008. str. 97-113. ISBN 978-80-7315-170-6., MU ISBN 978-80-210-4736-5 

Článek v recenzovaném časopise:

 • FILOVÁ, H., HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J. Jak řešit výuku mimořádně nadaných žáků ve školním vzdělávacím programu. In Komenský: odborný časopis pro učitele základní školy, Brno, PdF MU. ISSN 0323-0449, 2008, vol. 132, no. 3, s. 5-8.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • FILOVÁ, H., HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J. Komunikace jako prostředek sebeevaluace učitelů v inkluzivní škole. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2008. s. 78-95. ISBN 978-80-7315-167-6, (plné znění článku na CD ROM).

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J. Podmínky pro vzdělávání a strategie výuky při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školních vzdělávacích programech. In. Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Sborník sdělení 16. konference ČAPV Pedagogická fakulta UHK 2.-4. září 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. str. 553-562. ISBN 978-80-7041-287-9.

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J. Komunikace jako prostředek sebeevaluace učitelů v inkluzivní škole,. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2008. s. 108 -126. ISBN 978-80-7315-167-6, (plné znění článku na CD ROM).

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J. Podmínky pro vzdělávání a strategie výuky při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školních vzdělávacích programech. In sborníku Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Gaudeamus UHK 2008. Sborník anotací 16. konference ČAPV Pedagogická fakulta UHK 2.-4. září 2008. ISBN 978-80-7041-970-0.

Rok 2009

Kapitola v odborné knize:

 • FILOVÁ, H., HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J. Kurikulární vymezení podpory učení sociálně znevýhodněných žáků ve školních vzdělávacích programech. Curricular Delimitation of Socially Disadvatged Pupils in School Educational Programmes. In NĚMĚC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 381. s. 47-57. 11 s. ISBN 978-80-7315-191-1 (Paido), ISBN 978-80-210-5033-4 (MU)

 • HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J. Autoevaluace inkluzivního prostředí v základní škole. Self-evaluation of Inclusive Environment at Primary School. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 450. s. 127-135. 9 s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU).

Článek v recenzovaném sborníku:

 • FILOVÁ, H., HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J. Kurikulární vymezení podpory učení sociálně znevýhodných žáků ve školních vzdělávacích programech. Curricular Delimitation of Learning Support of Pupils with Social Disadvantage in School Educational Programmes. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 45-45. 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

Rok 2010

Pracovně v zahraničí

Rok 2011

Odborná kniha:

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J., HAVEL, J., FILOVÁ, H. Analýza školních vzdělávacích programů jako prostředek kvalitativního rozvoje inkluze na 1. stupni ZŠ. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 118 s. ISBN 978-80-210-5779-1.

Rok 2012

Odborná kniha:

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J., HAVEL, J. Index for Inclusion in the Czech Primary Schools. Teachers Self-Evaluation in Primary Schools. Research. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 124 s. ISBN 978-80-210-5931-3.

Kapitola v odborné knize:

 • FILOVÁ, H., HAVEL, J. KRATOCHVÍLOVÁ, J. Indikátory inkluze v kontextu vzdělávací individualizace a diferenciace: školní vzdělávací programy a realita výuky. Indicators of Educational Inclusion in the Context of Individualization and Differentiation: School Curriculum and Teaching Reality. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2012. od s. 71-82, 12 s., s. 327. ISBN 978-80-7315-235-2 (Paido), ISBN 978-80-210-6057-9 (MU).

Článek v recenzovaném časopise:

 • HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J. Cooperation as one of the Characteristic Features of Inclusion. In e-Pedagogium, roč. IV/2012, č. 4, s. 44-58. ISSN 1213-7499.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J., FILOVÁ, H. Respekt jako nezbytná podmínka inkluze. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: MU, 2012, s. 311-319. ISBN 978-80-210-5941-2.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J., FILOVÁ, H. Respekt jako nezbytná podmínka inkluze. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. Sborník anotací Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-231-4.

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J., HAVEL, J. Individualizace a diferenciace ve výuce - základní podmínka pro vzdělávací strategie ve škole podporující inkluzi. In Kvalita ve vzdělávání. XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Praha: PdF UK, 2012. ISBN 978-80-7290-581-2.

Rok 2013

Odborná kniha:

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J. Inkluzivní vzdělávání v české primární škole: teorie, praxe, výzkum. první. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 207 s. ISBN 978-80-210-6527-7

Kapitola v odborné knize:

 • HAVEL, J.; KRATOCHVÍLOVÁ, J.; FILOVÁ, H. Hodnocení podmínek inkluzivního vzdělávání – nová verze rámce pro sebehodnocení podmínek vzdělávání. In PANČOCHA, K.; VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Analysis of Social Determinants of Inclusive Education. Brno: Paido, 2013, s. 57-64. ISBN 978-80-7315-245-1.

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J.; HAVEL, J.; FILOVÁ, H. Hodnoty a principy inkluze v primárním vzdělávání. In BARTOŇOVÁ, M.; VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciáíními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. Brno: Paido, 2013, s. 51-61. ISBN 978-80-7315-246-8.

 • FILOVÁ, H.; HAVEL, J.; KRATOCHVÍLOVÁ, J. Strategie výuky podporující rozvoj učení žáků v inkluzivní primární škole. In PANČOCHA, K.; VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Analysis of Social Determinants of Inclusive Education. Brno: Paido, 2013, s. 173-190. ISBN 978-80-7315-245-1.

Článek v recenzovaném časopise:

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J. Inclusive Education and Teachers Self-evaluation in Czech Primary Schools. American International Journal of Social Science, 2013, 2(5), s. 17-22. ISSN 2325-4149.

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J. Inclusive Education and Teachers Self-evaluation in Czech Primary Schools. American International Journale of Social Science, 2013, 2(5), s.17-22. ISSN 2325-4165. [online] Dostupné na http://www.aijssnet.com/journals/Vol_2_No_5_September_2013/3.pdf

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J.; HAVEL, J. Respect between Pupils and School Staff - One of the Characteristic Features of Inclusion. The New Educational Review, Toruň: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2013, roč. 32, č. 2, s. 131-140. ISSN 1732-6729.

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J.; HAVEL, J. Respect between Pupils and School Staff – One of the Characteristic Features ofI nclusion. The New Educational Review, 2013, roč. 32, č. 2, s. 131-140. ISSN 1732-6729. [online] Dostupné na http://www.educationalrev.us.edu.pl/volume32.htm

Článek v recenzovaném sborníku:

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J.; HAVEL, J. Application of Individualization and Differentiation in Czech primary Schools – one of the Characterictic Features of Inclusion. In ODABASI, H. F. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 93. Brusel: Elsevier Ltd, 2013, s. 1521-1525. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2013.10.075.Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education