Publikační činnost pracovníků VZ: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.


D1

doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2007

Kapitola v odborné knize:

 • KLENKOVÁ, J. Komunikační kompetence žáků základní školy. Communication Competences of Pupils at Primary Schools. In BARTOŇOVÁ, M. (eds.) Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV / BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Brno: Paido, 2007, s. 115-120. ISBN 978-80-7315-162-1.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • KLENKOVÁ, J. Komunikační kompetence žáků základní školy. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Sborník z konference s mezinárodní účastí s CD ROM s příspěvky v plném znění. VZ MSM0021622443. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-150-8.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • KLENKOVÁ, J. Komunikační kompetence žáků základní školy. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Sborník z konference s mezinárodní účastí s CDROM s příspěvky v plném znění. VZ MSM0021622443. Brno: Paido, 2007, 95. ISBN 978-80-7315-150-8.

Učebnice s ISBN:

 • KLENKOVÁ, J. a kolektiv Terapie v logopedii. Brno: MU, 2007. VZ MSM0021622443. ISBN 978-80-210-4463-0.

Přehledový a vzdělávací text vč. e-learningových:

 • KLENKOVÁ, J. DVD – Komunikační techniky.

Rok 2008

Odborná kniha:

 • KLENKOVÁ, J. et al. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Brno: Paido, MU, 2008, 327 s. ISBN 978-80-7315- 168-3 (Paido), ISBN 978-80-210-4708-2 (MU)

Kapitola v odborné knize:

 • KLENKOVÁ, J. Analýza výskytu narušené komunikační schopnosti u žáků na 1. stupni základních škol v Jihomoravském kraji. Analysis of Occurence of Impaired Communication Ability in Primary School Pupils in the South Moravian Region. In KLENKOVÁ, J. et. al. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Brno: Paido, MU, 2008. s. 31- 44. ISBN 978-80-7315- 168-3 (Paido), ISBN 978-80-210-4708-2 (MU)

 • KLENKOVÁ, J. Vzdělávání žáků s dysfázií v základní škole. Education of Pupils with Dysphasia at Primary School. In KLENKOVÁ, J. et. al. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Brno: Paido, MU, 2008. s. 57-68. ISBN 978-80-7315- 168-3 (Paido), ISBN 978-80-210-4708-2 (MU)

 • BOČKOVÁ, B., BYTEŠNÍKOVÁ, I., HORÁKOVÁ, R., KLENKOVÁ, J. Komunikační kompetence a narušená komunikační schopnost u žáků na 1. stupni základních škol. Communication Competences and Impaired Communication Ability of Pupils at 1st to 5th grade of Primary School. In KLENKOVÁ, J. et. al. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Brno: Paido, MU, 2008. s. 25-30. ISBN 978-80-7315- 168-3 (Paido), ISBN 978-80-210-4708-2 (MU)

Článek v recenzovaném sborníku:

 • KLENKOVÁ, J. Analýza výskytu narušené komunikační schopnosti u žáků na 1. stupni základních škol v Jihomoravském kraji. Analysis of Occurence of Impaired Communication Ability in Primary School Pupils in the South Moravian Region. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, s. 59. ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článku na CD ROM, 15 stran textu).

 • KLENKOVÁ, J. Vzdělávání žáků s dysfázií v základní škole. Education of Pupils with Dysphasia at Primary School. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, s. 60. ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článku na CD ROM, 12 stran textu).

 • BOČKOVÁ, B., BYTEŠNÍKOVÁ, I., HORÁKOVÁ, R., KLENKOVÁ, J. Komunikační kompetence a narušená komunikační schopnost u žáků na 1. stupni základních škol. Communication Competences and Impaired Communication Ability of Pupils at 1st to 5th grade of Primary School. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, s. 41. ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článku na CD ROM, 6 stran textu).

 • KLENKOVÁ, J. Disturbed Communication Ability. In ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. Pregraduate Teacher Training 2. Essay Selection. Brno: PdF MU, 2008. s. 128-131. ISBN 978–80–7392–058-6.

Editorství odborné knihy, sborníku:

 • KLENKOVÁ, J. et al. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Brno: Paido, MU, 2008, 327 s. ISBN 978-80-7315- 168-3 (Paido), ISBN 978-80-210-4708-2 (MU)

 • KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2008, ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článků na CD ROM).

Rok 2009

Kapitola v odborné knize:

 • BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Komunikační schopnosti žáků se sociálním znevýhodněním. Communication Abilities of Socially Disadvantaged Pupils. In NĚMEC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vydání, 320 kusů, 91-102.. 381 s. Brno: Paido, MU, ISBN 978-80-210-5033 (MU), ISBN 978-80-210-5033-4 (Paido)

 • KLENKOVÁ, J. Integrace žáků s narušenou komunikační schopností do logopedických tříd základních škol. Integration of Pupils with Impaired Communication Ability in the Logopedical Classes of Primary Schools. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vydání, 320 kusů. Brno: Paido, MU, 2009. s. 139-150. 443 s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU).

Článek v recenzovaném sborníku:

 • BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Žák se specificky narušeným vývojem řeči v základní škole. In X. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. mezinárodní dramaterapeutická konference. 1. vyd. Olomouc: 2009. 15 s. ISBN 978-80-903832-7-2.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Komunikační schopnosti žáků se sociálním znevýhodněním. Communication Abilities of Socially Disadvantaged Pupils. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. 1. vydání, 500 kusů. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. 1. vydání, 500 kusů. Brno: Paido, 2009, s. 34, 157 s. ISBN 978-80-7315-188-1. (plné znění článku na CD ROM).

 • KLENKOVÁ, J. Integrace žáků s narušenou komunikační schopností do logopedických tříd základních škol. Integration of Pupils with Impaired Communication Abilities in Speaech Therapy Classes of Primary Schools. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. 1. vydání, 500 kusů. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido, 2009, s. 117, 157 s. ISBN 978-80-7315-188-1. (plné znění článku na CD ROM.

 • KLENKOVÁ, J., ŠVOJGROVÁ, P. Poradenství pro integrovaného žáka s narušenou komunikační schopností v základní škole. Counselling for Pupils with Impaired Communication Abilities in Integration in Primary School. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. 1. vydání, 500 kusů. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido, 2009, s. 118, 157 s. ISBN 978-80-7315-188-1. (plné znění článku na CD ROM

Rok 2010

Kapitola v odborné knize:

 • KLENKOVÁ, J. Logopedie In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 117-129, 13 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • GIRGLOVÁ, V., KLENKOVÁ, J. Výuka anglického jazyka u žáků s narušenou komunikační schopností. Teaching English to Pupils with Communication Disorders. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 225-232, 8 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • HRICOVÁ, L., KLENKOVÁ, J. Komunikační kompetence žáků primárních škol pro sluchově postižení v německé spolkové republice Baden-Württemberg. Communication Competences of Pupils in Primary Schools for Hearing Impaired in the German Federal Republic Baden-Württemberg. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 233-247, 15 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • KLENKOVÁ, J. Žák s narušenou komunikační schopností v období zahájení školní docházky. Pupils with Communication Disorders at the Beginning of School Attendance. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 277-289, 13 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • KLENKOVÁ, J., ŠVOJGROVÁ, P. Poradenské služby pro integrovaného žáka s narušenou komunikační schopností v základní škole. Counselling Services for Integrated Pupils with Communication Disorders in Primary Schools. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 291-302, 12 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Logopedická diagnostika narušeného vývoje řeči. Logopedic Assessment of Impaired Communication Ability. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. od s. 85-97, 13 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Analýza zkušeností učitelů inkluzivní základní školy v oblasti vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Analysis of Experience of Inclusive Primary School Teachers with Education of Pupils with Impaired Communication Ability. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 117-126, 10 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

 • BOČKOVÁ, B., GIRGLOVÁ, V., KLENKOVÁ, J., ŠVOJGROVÁ, P. Vzdělávání žáka s narušenou komunikační schopností v prostředí inkluzivní základní školy. In KVĚTOŇOVÁ, L., PROUZOVÁ, R. (eds.) Speciální pedagogika v podmínkách inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. s. 114 – 122. 8 s. ISBN 978-80-7290-472-3.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Obtíže v oblasti rozvoje komunikativní kompetence sociálně zněvýhodněných žáků. Difficulties in Communicative Competences Development of Socially Disadvantaged Students. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 13 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • HRICOVÁ, L., KLENKOVÁ, J. Komunikační kompetence žáků 1. stupně ZŠ pro sluchově postižené. Communication Competences of Students in Primary School for Hearing Impaired. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 12 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • KLENKOVÁ, J., ŠVOJGROVÁ, P. Obtíže při poradenských službách speciálních pedagogů. Problems Experienced by Teacher Providing Spcial Needs Services. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 9 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

Rok 2011

Kapitola v odborné knize:

 • KLENKOVÁ, J. Zjišťování lexikální a morfologicko-syntaktické jazykové roviny u dětí v rámci speciálněpedagogické diagnostiky. Special Educational Diagnostics of Lexical and Morphosyntactic Language Levels in Children. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 217-226., 10 s., s. 298. ISBN 978-80-7315-219-2 (Paido), ISBN 978-80-210-5708-1 (MU).

 • KLENKOVÁ, J., BOČKOVÁ, B. Lexikální a morfologicko-syntaktická složka řeči u dětí s tělesným postižením. Lexical, Morphological and Syntactic Speech Components in Children with Physical Disabilities. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 227-239., 13 s., s. 298. ISBN 978-80-7315-219-2 (Paido), ISBN 978-80-210-5708-1 (MU).

 • SYCHROVÁ, P., KLENKOVÁ, J. Edukace žáků s narušenou komunikační schopností v inkluzivním prostředí základní školy. Education of Pupils with Impaired Communication Ability in Inclusive Environment of Elementary School. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et. al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vyd. Brno: MU, 2011. od s. 147-156, 10 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

 • KLENKOVÁ, J. MICHLÍČKOVÁ, J. Využití technických pomůcek v logopedické intervenci u dětí a žáků s narušenou komunikační schopností. The Use of Technical Aids in Speech Therapy Intervention of Children and Pupils with Impaired Communication Ability. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et. al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vyd. Brno: MU, 2011. od s. 331-342, 12 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

Článek v recenzovaném časopise:

 • HRICOVÁ, L. , KLENKOVÁ, J. Komunikační kompetence žáků a učitelů základní školy pro sluchově postižené. In Komenský, odborný časopis pro učitele základních škol. Brno: Masarykova univerzita, číslo 5/135, s. 6 – 16, 11 s. ISSN 0323-0449.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Přístupy k diagnostice vývoje řeči u dětí a žáků s narušenou komunikační schopností v předškolním věku a v období zahájení školní docházky. Approaches to Diagnosis of Speech Development of Children and Pupils with Impaired Communication Ability in Preschool and at the Beginning of School Attendance. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 36-44. 9 s. ISBN 978-80-7315-216-1. (plné znění článku na CD ROM).

 • GIRGLOVÁ, V., KLENKOVÁ, J., ŠVOJGROVÁ, P. Vzdělávání žáka s narušenou komunikační schopností v hlavním vzdělávacím proudu. Education of Pupils with Impaired Communication Ability in Mainstream Schools. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 95-106. 12 s. ISBN 978-80-7315-216-1. (plné znění článku na CD ROM).

 • KLENKOVÁ, J., KOUTSKÁ, M. Zapojení kulturních institucí do vzdělávání neslyšících žáků ZŠ. Involvement of Cultural Institutions in Education of Deaf Pupils in Primary Schools. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 216-223. 8 s. ISBN 978-80-7315-216-1. (plné znění článku na CD ROM).

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Aplikace subtestů Heidelberského testu řečového vývoje v diagnostice vývojové dysfázie. In XII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII. Mezinárodní dramaterapeutická konference na téma Teorie praxi – praxe teorii. Olomouc: e-Pedagogium, 2011, v tisku

 • BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Přístupy k diagnostice vývoje řeči u dětí a žáků s narušenou komunikační schopností v předškolním věku a v období zahájení školní docházky. Approaches to Diagnosis of Speech Development of Children and Pupils with Impaired Communication Ability in Preschool and at the Beginning of School Attendance. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 28. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4. (sborník abstraktů).

 • GIRGLOVÁ, V., KLENKOVÁ, J., ŠVOJGROVÁ, P. Vzdělávání žáka s narušenou komunikační schopností v hlavním vzdělávacím proudu. Education of Pupils with Impaired Communication Ability in Mainstream Schools. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 33. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4. (sborník abstraktů).

 • KLENKOVÁ, J., KOUTSKÁ, M. Zapojení kulturních institucí do vzdělávání neslyšících žáků ZŠ. Involvement of Cultural Institutions in Education of Deaf Pupils in Primary Schools. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 41. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4. (sborník abstraktů).

Editorství odborné knihy, sborníku:

 • KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. Brno : MU, 2011. 1. vyd. 386 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

Rok 2012

Kapitola v odborné knize:

 • KLENKOVÁ, J. Raná péče poskytovaná dětem s vrozenou vývojovou vadou - orofaciálním rozštěpem. In OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Brno: MU, 2012. s. 227-247, 21 s. ISBN 978-80-210-5880-4.

 • BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Působení bilingvních rodin v oblasti vývoje komunikační schopnosti dětí a žáků. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 15-40, 26 s. Neuveden. ISBN 978-80-210-5996-2.

 • KOPEČNÝ, P., KLENKOVÁ, J. Logopedická intervence jako součást individuálního plánování uživatelů domovů pro osoby se zdravotním postižením. In PANČOCHA, K. Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2012. neuveden. ISBN 978-80-210-6101-9.

 • KOPEČNÝ, P., KLENKOVÁ. Role pracovníků v sociálních službách při posilování komunikačních dovedností uživatelů z pohledu logopedů. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 41-51, 11 s. Neuveden. ISBN 978-80-210-5996-2.

 • KLENKOVÁ, J. Získávání kompetencí k podpoře přirozeného vývoje komunikačních dovedností dětí v předškolním vzdělávání. Acquiring Competences to Support Natural Development of Communication Skills of Children in Preschool Education. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2012. od s. 95-108, 14 s., s. 327. ISBN 978-80-7315-235-2 (Paido), ISBN 978-80-210-6057-9 (MU).

 • KLENKOVÁ, J., KOPEČNÝ, P. Logopedická intervence v kontextu vzdělávání žáků žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením a týdenních stacionářích. Speech Therapy in Context of Education of Pupils Living in Homes for People with Disabilities and Week Care Centres. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2012. od s. 135-147, 13 s., s. 327. ISBN 978-80-7315-235-2 (Paido), ISBN 978-80-210-6057-9 (MU).

Článek v recenzovaném časopise:

 • GIRGLOVÁ, V. KLENKOVÁ, J. Analýza poskytování logopedické intervence integrovaným žákům s narušenou komunikační schopností. In Špeciálny pedagog. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2012, č. 2. Evid. Číslo EV 4561/12. ISSN 1338-6670.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • KOPEČNÝ, P., KLENKOVÁ, J. Podpora komunikačních schopností v kontextu vzdělávání jedinců žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením v rámci povinné školní docházky. In DUBAYOVÁ, T., HREBEŇÁROVÁ L. Zborník príspevkov z Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna a liečebná pedagogika. první. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2012. s. 52-65, 222 s. ISBN 978-80-555-0591-6.

 • KOPEČNÝ, P., KLENKOVÁ, J. Poskytování logopedické intervence v domovech pro seniory. In DANIELOVÁ, L., LINHARTOVÁ, D. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE. první. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. s. 153-163, 400 s. ISBN 978-80-7375-644-4.

 • KLENKOVÁ, J., GIRGLOVÁ, V. Možnosti poskytování kariérového poradenství žákům s narušenou komunikační schopností v prostředí základní školy. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 51-61, 11 s. ISBN 978-80-210-5941-2.

 • KLENKOVÁ, J., SYCHROVÁ, P. Analýza podpůrných opatření a poradenských služeb pro žáka s narušenou komunikační schopností v základní škole. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 371-404, 34 s. ISBN 978-80-210-5941-2.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • KOŠŤÁLOVÁ, M., ULREICHOVÁ, M., POLÁKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J., LASOTOVÁ, N., BEDNAŘÍK, J. Dotazník funkcionální komunikace (DFK). Konfereční abstrakta. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859. Impact factor: 0.279 v roce 2011

 • DVOŘÁKOVÁ, H., KOŠŤÁLOVÁ, M., KLENKOVÁ, J. Role komunikačního partnera při logopedické intervenci pacienta s chronickou afázií: kasuistika. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859. Impact factor: 0.279 v roce 2011

 • KLENKOVÁ, J., SYCHROVÁ, P. Analýza podpůrných opatření a poradenských služeb pro žáka s narušenou komunikační schopností v základní škole. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012. ISBN 978-80-7315-231-4.

 • KLENKOVÁ, J., GIRGLOVÁ, V. Možnosti poskytování kariérového poradenství žákům s narušenou komunikační schopností v prostředí základní školy. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012. ISBN 978-80-7315-231-4.

Učebnice s ISBN:

 • BOČKOVÁ, B., KLENKOVÁ, J. Narušená komunikační schopnost. In BARTOŇOVÁ, M., PITNEROVÁ, P. et al. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 221 s. neuveden. ISBN 978-80-210-6001-2.

Distanční test:

 • KLENKOVÁ, J., BOČKOVÁ, B., BYTEŠNÍKOVÁ, I. Kapitoly pro studenty logopedie. Text k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-229-1.Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education