Publikační činnost pracovníků VZ: Mgr. Jiří Havel, Ph.D.


D1

Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2007

Kapitola v odborné knize:

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J.; FILOVÁ, H.,; HAVEL, J. Zabezpečení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školním vzdělávacím programu. Organizing of pupils with special educational needs (SEN) in school curriculum. In Zabezpečení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školním vzdělávacím programu. Brno : Paido, 2007, s. 43-54. ISBN 978-80-7315-162-1

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J.; FILOVÁ, H.,; HAVEL, J. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných ve školním vzdělávacím programu. In Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Brno : MSD, 2007, s. 137-146. ISBN 978-80-7392-006-7

Rok 2008

Kapitola v odborné knize:

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J., FILOVÁ, H., HAVEL, J. Komunikace jako prostředek autoevaluace učitelů v inkluzivní škole. In BARTOŇOVÁ, M., VÍKOTVÁ, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Brno : Paido, 2008, s. 97-113, 16 s. ISBN 978-80-7315-170-6.

Článek v recenzovaném časopise:

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J., FILOVÁ, H., HAVEL, J. Jak řešit výuku mimořádně nadaných žáků ve školním vzdělávacím programu. In Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy. Brno : PdF MU, 132, 3, 2008, s. 5-8. ISSN 0323-0449.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J., FILOVÁ, H., HAVEL, J. Komunikace jako prostředek sebeevaluace učitelů v inkluzivní škole. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno : Paido, 2008, 18 s. ISBN 978-80-7315-167-6.

Rok 2009

Odborná kniha:

 • HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J., FILOVÁ, H. Sebehodnocení inkluzivního prostředí na 1. stupni základních škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 2009. 99 s. Pd 21/09-02/58. ISBN 978-80-210-4948-2.

Kapitola v odborné knize:

 • HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J. Autoevaluace inkluzivního prostředí v základní škole. Self-evaluation of Inclusive Environment at Primary School. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 450. s. 127-135. 9 s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU).

 • FILOVÁ, H., HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J. Kurikulární vymezení podpory učení sociálně znevýhodněných žáků ve školních vzdělávacích programech. Curricular Delimitation of Socially Disadvatged Pupils in School Educational Programmes. In NĚMĚC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 381. s. 47-57. 11 s. ISBN 978-80-7315-191-1 (Paido), ISBN 978-80-210-5033-4 (MU)

Článek v recenzovaném časopise:

 • HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J., FILOVÁ, H. Jsme školou inkluzivní - školou pro všechny? Analýza škol, ukázky argumentace - vytváření školní kultury a klimatu podporujících inkluzi. In Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: PdF MU, 2009, 134, 1. od s. 21-29, 9 s. ISSN 0323-0449.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • FILOVÁ, H., HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J. Kurikulární vymezení podpory učení sociálně znevýhodněných žáků ve školních vzdělávacích programech. Curricular Delimitation of Learning Support of Pupils with Social Disadvantage in School Educational Programmes. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2009, s. 160. s. 45-45, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • HAVEL, J.; KRATOCHVÍLOVÁ, J. Vytváření inkluzivního prostředí na prvním stupni základní školy a důsledky směřující k profesní přípravě budoucích učitelů. In KANCÍR, J., ZEĽOVÁ, V. Príprava učiteľov v procese školských reforiem. Prešov: Prešovská univerzita, 2009. 955 s. od s. 693-699, 7 s. ISBN 978-80-555-0014-0.

Rok 2010

Odborná kniha:

 • HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 321 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

Kapitola v odborné knize:

 • HAVEL, J., FILOVÁ, H. Vzdělávací inkluze v primární škole očima učitelů. Educational Inclusion in Primary Schools by Teachers´ Eyes. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 39-51, 13 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

Článek v recenzovaném časopise:

 • HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J., FILOVÁ, H. Jsme školou inkluzivní-školou pro všechny? Analýza škol, ukázky argumentace-principy maximální účasti. In Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: PdF MU, 134, 3, 2010, s. 12-16. ISSN 0323-0449.

 • HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J., FILOVÁ, H. Jsme školou inkluzivní-školou pro všechny? Analýza škol, ukázky argumentace-vytváření školní kultury a klimatu podporujících inkluzi. In Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: PdF MU, 134, 4, 2010, s. 14-18. ISSN 0323-0449.

 • HAVEL, J. Škola pro všechny. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. In Komenský: odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: PdF MU, 135, 2, 2010, s. 57-58. ISSN 0323-0449.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 101 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článků na CD ROM).

 • FILOVÁ, H., HAVEL. J. Inkluzivní učitel v inkluzivní primární škole. Inclusive Teacher in Inclusive Primary School. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 9 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • HAVEL, J., FILOVÁ, H. Profesionální výkon učitele v inkluzivní primární škole. In BURKOVIČOVÁ, R. (ed.) Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. Ostrava: PdF OU, 2010, s. 365-372. ISBN 978-80-7368-771-7.

Rok 2011

Odborná kniha:

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J., HAVEL, J., FILOVÁ, H. Analýza školních vzdělávacích programů jako prostředek kvalitativního rozvoje inkluze na 1. stupni ZŠ. Brno: MU, 2011. 118 s. 1. vyd. ISBN 978-80-210-5779-1.

Kapitola v odborné knize:

 • HAVEL, J., FILOVÁ, H. Zkušenosti a poznatky škol z práce s žáky se zdravotním postižením/znevýhodněním na 1. stupni ZŠ. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 45-61, 17 s. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

Článek v recenzovaném sborníku:

 • HAVEL, J., FILOVÁ, H. Zkušenosti a poznatky učitelů 1. stupně ZŠ z práce s žáky se zdravotním postižením/znevýhodněním. In VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. (eds.). Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Brno: Paido, 2011, s. 83-94, 12 s. Sborník příspěvků. ISBN 978-80-7315-216-1.

 • HAVEL, J., FILOVÁ, H. Příprava studentů oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ na inkluzivní prostředí v primární škole. In DUŠKOVÁ, A.; PORUBSKÝ, Š., HUĹOVÁ, Z. Učitelia a primárna edukácia včera, dnes a zajtra. Banská Bystrica: Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PdF UMB, 2011. s. 94-97, 4 s. ISBN 978-80-557-0116-5.

 • HAVEL, J. Některé aspekty výuky elementárního čtení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In WIEGEROVÁ, A., VÁVROVÁ, S. Učiteľovo myslenie a uvažovanie. Bratislava: Ústav primárnej a preprimárnej pedagogiky PdF UK v Bratislave, 2011, s. 154-163. ISBN 978-80-89443-10-9.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • FILOVÁ, H., HAVEL, J. Zkušenosti a poznatky učitelů 1. stupně ZŠ z práce s žáky se zdravotním postižením/znevýhodněním. In VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. (eds.). Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřabami. Brno: Paido, 2011, s. 32-32, 80 s. Sborník anotací. ISBN 978-80-7315-215-4.

Rok 2012

Odborná kniha:

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J., HAVEL, J. Index for Inclusion in the Czech Primary Schools. Teachers Self-Evaluation in Primary Schools. Research. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 124 s. ISBN 978-80-210-5931-3.

Kapitola v odborné knize:

 • FILOVÁ, H., HAVEL, J. KRATOCHVÍLOVÁ, J. Indikátory inkluze v kontextu vzdělávací individualizace a diferenciace: školní vzdělávací programy a realita výuky. Indicators of Educational Inclusion in the Context of Individualization and Differentiation: School Curriculum and Teaching Reality. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2012. od s. 71-82, 12 s., s. 327. ISBN 978-80-7315-235-2 (Paido), ISBN 978-80-210-6057-9 (MU).

Článek v recenzovaném časopise:

 • HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J. Cooperation as one of the Characteristic Features of Inclusion. In e-Pedagogium, roč. IV/2012, č. 4, s. 44-58. ISSN 1213-7499.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J., FILOVÁ, H. Respekt jako nezbytná podmínka inkluze. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. Sborník anotací Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-231-4.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J., FILOVÁ, H. Respekt jako nezbytná podmínka inkluze. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: MU, 2012, s. 311-319. ISBN 978-80-210-5941-2.

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J., HAVEL, J. Individualizace a diferenciace ve výuce - základní podmínka pro vzdělávací strategie ve škole podporující inkluzi. In Kvalita ve vzdělávání. XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Praha: PdF UK, 2012. ISBN 978-80-7290-581-2.

Rok 2013

Odborná kniha:

 • HAVEL, J. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základní školy jako východisko inkluzivní didaktiky. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 150 s. ISBN 978-80-210-6395-2.

Kapitola v odborné knize:

 • HAVEL, J.; KRATOCHVÍLOVÁ, J.; FILOVÁ, H. Hodnocení podmínek inkluzivního vzdělávání – nová verze rámce pro sebehodnocení podmínek vzdělávání. In PANČOCHA, K.; VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Analysis of Social Determinants of Inclusive Education. Brno: Paido, 2013, s. 57-64. ISBN 978-80-7315-245-1.

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J.; HAVEL, J.; FILOVÁ, H. Hodnoty a principy inkluze v primárním vzdělávání. In BARTOŇOVÁ, M.; VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciáíními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. Brno: Paido, 2013, s. 51-61. ISBN 978-80-7315-246-8.

 • FILOVÁ, H.; HAVEL, J.; KRATOCHVÍLOVÁ, J. Strategie výuky podporující rozvoj učení žáků v inkluzivní primární škole. In PANČOCHA, K.; VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Analysis of Social Determinants of Inclusive Education. Brno: Paido, 2013, s. 173-190. ISBN 978-80-7315-245-1.

Článek v recenzovaném časopise:

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J.; HAVEL, J. Respect between Pupils and School Staff - One of the Characteristic Features of Inclusion. The New Educational Review, Toruň: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2013, roč. 32, č. 2, s. 131-140. ISSN 1732-6729.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J.; HAVEL, J. Application of Individualization and Differentiation in Czech primary Schools – one of the Characterictic Features of Inclusion. In ODABASI, H. F. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 93. Brusel: Elsevier Ltd, 2013, s. 1521-1525. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2013.10.075.Verze pro tisk

© 2010-2018