Publikační činnost pracovníků VZ: PhDr. Hana Filová, Ph. D.


D1

PhDr. Hana FILOVÁ, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2007

Kapitola v odborné knize:

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J., FILOVÁ, H., HAVEL, J. Zabezpečení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školním vzdělávacím programu. Organizing of pupils with special educational needs (SEN) in school curriculum. In Zabezpečení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školním vzdělávacím programu. Brno : Paido, 2007, s. 43-54. ISBN 978-80-7315-162-1

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J., FILOVÁ, H., HAVEL, J. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných ve školním vzdělávacím programu. In Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Brno : MSD, 2007, s. 137-146. ISBN 978-80-7392-006-7

Rok 2008

Kapitola v odborné knize:

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J., FILOVÁ, H., HAVEL, J. Komunikace jako prostředek autoevaluace učitelů v inkluzivní škole. In BARTOŇOVÁ, M., VÍKOTVÁ, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Brno : Paido, 2008, s. 97-113, 16 s. ISBN 978-80-7315-170-6.

Článek v recenzovaném časopise:

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J., FILOVÁ, H., HAVEL, J. Jak řešit výuku mimořádně nadaných žáků ve školním vzdělávacím programu. In Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy. Brno : PdF MU, 132, 3, 2008, s. 5-8. ISSN 0323-0449.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J., FILOVÁ, H., HAVEL, J. Komunikace jako prostředek sebeevaluace učitelů v inkluzivní škole. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno : Paido, 2008, 18 s. ISBN 978-80-7315-167-6.

Rok 2009

Odborná kniha:

 • HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J., FILOVÁ, H. Sebehodnocení inkluzivního prostředí na 1. stupni základních škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 2009. 99 s. Pd 21/09-02/58. ISBN 978-80-210-4948-2.

Kapitola v odborné knize:

 • FILOVÁ, H., HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J. Kurikulární vymezení podpory učení sociálně znevýhodněných žáků ve školních vzdělávacích programech. Curricular Delimitation of Socially Disadvatged Pupils in School Educational Programmes. In NĚMĚC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 381. s. 47-57. 11 s. ISBN 978-80-7315-191-1 (Paido), ISBN 978-80-210-5033-4 (MU)

Článek v recenzovaném časopise:

 • HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J., FILOVÁ, H. Jsme školou inkluzivní - školou pro všechny? Analýza škol, ukázky argumentace - vytváření školní kultury a klimatu podporujících inkluzi. In Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: PdF MU, 2009, 134, 1. od s. 21-29, 9 s. ISSN 0323-0449

Článek v recenzovaném sborníku:

 • FILOVÁ, H., HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J. Kurikulární vymezení podpory učení sociálně znevýhodněných žáků ve školních vzdělávacích programech. Curricular Delimitation of Learning Support of Pupils with Social Disadvantage in School Educational Programmes. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2009, s. 160. s. 45-45, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM)

Rok 2010

Odborná kniha:

 • HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 321 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

Kapitola v odborné knize:

 • HAVEL, J., FILOVÁ, H. Vzdělávací inkluze v primární škole očima učitelů. Educational Inclusion in Primary Schools by Teachers´ Eyes. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 39-51, 13 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

Článek v recenzovaném časopise:

 • HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J., FILOVÁ, H. Jsme školou inkluzivní-školou pro všechny? Analýza škol, ukázky argumentace-principy maximální účasti. In Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: PdF MU, 134, 3, 2010, s. 12-16. ISSN 0323-0449.

 • HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J., FILOVÁ, H. Jsme školou inkluzivní-školou pro všechny? Analýza škol, ukázky argumentace-vytváření školní kultury a klimatu podporujících inkluzi. In Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: PdF MU, 134, 4, 2010, s. 14-18. ISSN 0323-0449.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • FILOVÁ, H., HAVEL. J. Inkluzivní učitel v inkluzivní primární škole. Inclusive Teacher in Inclusive Primary School. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 9 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

Rok 2011

Odborná kniha:

 • KRATOCHVÍLOVÁ, J., HAVEL, J., FILOVÁ, H. Analýza školních vzdělávacích programů jako prostředek kvalitativního rozvoje inkluze na 1. stupni ZŠ. Brno: MU, 2011. 118 s. 1. vyd. ISBN 978-80-210-5779-1.

Kapitola v odborné knize:

 • HAVEL, J., FILOVÁ, H. Zkušenosti a poznatky škol z práce s žáky se zdravotním postižením/znevýhodněním na 1. stupni ZŠ. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 45-61, 17 s. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

 • HAVEL, J., FILOVÁ, H. Příprava studentů oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ na inkluzivní prostředí v primární škole. In DOUŠKOVÁ, A., PORUBSKÝ, Š., HUĽOVÁ, Z. Učitelia a primárna edukácia včera, dnes a zajtra. Banská Bystrica: Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PdF UMB, 2011, s. 94-97. ISBN 978-80-557-0116-5.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • HAVEL, J., FILOVÁ, H. Zkušenosti a poznatky učitelů 1. stupně ZŠ z práce s žáky se zdravotním postižením/znevýhodněním. In VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. (eds.). Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Brno: Paido, 2011, s. 83-94, 12 s. Sborník příspěvků. ISBN 978-80-7315-216-1.

 • FILOVÁ, H. Rozvíjení inkluzivní kompetence budoucích učitelů primární školy. In ŠIMONÍK, O. Příprava budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků na jednotlivých úrovních vzdělávání: kooperace, participace, konsekvence. 1. díl. 1. vyd. Brno: PdFMU, 2011, s. 45-56, 12 s. ISBN 978-80-210-5561-2.

 • HAVEL, J., FILOVÁ, H. Příprava studentů oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ na inkluzivní prostředí v primární škole. In DUŠKOVÁ, A.; PORUBSKÝ, Š., HUĹOVÁ, Z. Učitelia a primárna edukácia včera, dnes a zajtra. Banská Bystrica: Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PdF UMB, 2011. s. 94-97, 4 s. ISBN 978-80-557-0116-5.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • FILOVÁ, H., HAVEL, J. Zkušenosti a poznatky učitelů 1. stupně ZŠ z práce s žáky se zdravotním postižením/znevýhodněním. In VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. (eds.). Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřabami. Brno: Paido, 2011, s. 32-32, 80 s. Sborník anotací. ISBN 978-80-7315-215-4.



Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education