Publikační činnost pracovníků VZ - D2: PhDr. Miroslava Novotná, Ph.D.


D2
od 1.1.2012

PhDr. Miroslava Novotná, Ph.D.

IS MUNI

rok 2012 2013

Rok 2012

Kapitola v odborné knize:

  • NOVOTNÁ, M. Le personnage de Charlemagne, homme agé sacré, dans les tableaux rénovés de Julius Zeyer. In GRZESIAK, C. Visages de la vieillesse dans les littératures francaise et francophone. Lublin: Wydawnictwo Unywersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2012. S. 23-36. 978-83-7784-184-6.

Popularizace časopisecká, televizní a rozhlasová:

  • NOVOTNÁ, M. Francouzské divadlo na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Rozhlasové hodinové vysílání v brněnském rádiu o francouzském divadle a jeho pedagogickém významu na Katedře francouzského jazyka a literatury Pedagogické fakulty MU v Brně, pořad Apetýt, moderovala Marcela Antošová: 26. března 2012.Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education