Publikační činnost pracovníků VZ - D2: PhDr. David Kroča, Ph.D.


D2

PhDr. David Kroča, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2007

Kapitola v odborné knize:

 • Recitační soutěž jako motivace pro jazykovou kultivaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Krásenský zvoneček). In BARTOŇOVÁ, M. a kol.: Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV. Brno: Paido, 2007, s. 249-256. ISBN 978-80-7315-162-1.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • Recitační soutěž jako motivace pro jazykovou kultivaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Krásenský zvoneček). In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, s. 98. ISBN 978-80-7315-150-8.

Rok 2008

Kapitola v odborné knize:

 • Umělecký přednes poezie a prózy ve znakovém jazyce (Pedagogická poema). In Klenková, J. a kol. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. 1. vyd. Brno: Paido a Masarykova univerzita, s. 293-298. ISBN 978-80-7315-168-3 (Paido), ISBN 978-80-210-4708-2 (Masarykova univerzita).

Článek v recenzovaném sborníku:

 • Umělecký přednes jako specifická forma literární komunikace. In Komunikace a výuka českého jazyka a literatury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 105-108. ISBN 978-80-210-4533-0.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • Umělecký přednes poezie a prózy ve znakovém jazyce (Pedagogická poema). In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. 1. vyd. Brno: Paido, 2008, s. 65. ISBN 978-80-7315-167-6.

Rok 2009

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • KROČA, D. Umělecký přednes a divadlo poezie jako nástroj socializace (Zkušenosti z Wolkrova Prostějova v letech 2000-2008). In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Paido, 2009, s. 65. ISBN 978-80-7315-188-1.

Popularizace časopisecká, televizní a rozhlasová:

  Popularizace časopisecká:
 • KROČA, D. Valašskomeziříčský festival na rozcestí. Nad 44. ročníkem Mezinárodního festivalu poezie. Amatérská scéna, 2009, roč. 55, č. 1, s. 12-14, 3 s. ISSN 0002-6786.

 • KROČA, D. Návraty do Želar. Literární noviny, 2009, roč. 20, č. 13, Nové knihy, s. C, 1 s. ISSN 1210-0021.

 • KROČA, D. Já píši vám. Evžen Oněgin v českých překladech. Literární noviny, 2009, roč. 20, č. 17, Nové knihy, s. C, 1 s. ISSN 1210-0021.

 • KROČA, D. Žlutý Robert potřetí. Ladění, 2009, roč. 14, č. 1, s. 17, 1 s. ISSN 1211-3484.

 • KROČA, D. Akční příběh ze starověku. Ladění, 2009, roč. 14, č. 2-3, s. 32-33, 2 s. ISSN 1211-3484.


  Popularizace rozhlasová:
 • KROČA, D. William Shakespeare: Hamlet. Recenze inscenace Divadla Husa na provázku v Brně pro Český rozhlas Vltava. Praha: Český rozhlas Vltava, 2009, vysíláno 23. 1. 2009.

 • KROČA, D. Václav Havel: Žebrácká opera. Recenze inscenace HaDivadla v Brně pro Český rozhlas Vltava. Praha: Český rozhlas Vltava, 2009, vysíláno 26. 1. 2009.

 • KROČA, D. Gabriela Preissová: Gazdina roba. Recenze inscenace Národního divadla v Brně pro Český rozhlas Vltava. Praha: Český rozhlas Vltava, 2009, vysíláno 9. 2. 2009.

 • KROČA, D. Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg: Bídníci. Recenze inscenace Městského divadla v Brně pro Český rozhlas Vltava. Praha: Český rozhlas Vltava, 2009, vysíláno 20. 2. 2009.

 • KROČA, D. Moliére: Lakomec. Recenze inscenace Národního divadla v Brně pro Český rozhlas Vltava. Praha: Český rozhlas Vltava, 2009, vysíláno 26. 3. 2009.

 • KROČA, D. Lenka Lagronová: Křídlo. Recenze inscenace Slováckého divadla v Uherském Hradišti pro Český rozhlas Vltava. Praha: Český rozhlas Vltava, 2009, vysíláno 2. 4. 2009.

 • KROČA, D. Jaroslav Kvapil, bratři Formanové: Ubohá Rusalka bledá. Recenze inscenace Divadla Husa na provázku v Brně pro Český rozhlas Vltava. Praha: Český rozhlas Vltava, 2009, vysíláno 15. 4. 2009.

 • KROČA, D. William Shakespeare: Antonius a Kleopatra. Recenze inscenace Národního divadla v Brně pro Český rozhlas Vltava. Praha: Český rozhlas Vltava, 2009, vysíláno 30. 4. 2009.

 • KROČA, D. Michal Viewegh: Růže pro Markétu. Recenze inscenace Národního divadla v Brně pro Český rozhlas Vltava. Praha: Český rozhlas Vltava, 2009, vysíláno 26. 5. 2009.

 • KROČA, D. Anton Pavlovič Čechov: Tři sestry. Recenze inscenace Městského divadla v Brně pro Český rozhlas Vltava. Praha: Český rozhlas Vltava, 2009, vysíláno 12. 6. 2009.

 • KROČA, D. Daniel Fikejz, Ivan Huvar, Rino Brezina, Petr Gazdík: Balada o lásce. Recenze inscenace Městského divadla v Brně pro Český rozhlas Vltava. Praha: Český rozhlas Vltava, 2009, vysíláno 17. 6. 2009.

 • KROČA, D. Thomas Bernhard: Síla zvyku. Recenze inscenace Městského divadla v Brně pro Český rozhlas Vltava. Praha: Český rozhlas Vltava, 2009, vysíláno 25. 9. 2009.

 • KROČA, D. Michael Kunze, Sylvester Levay: Mozart! Recenze inscenace Městského divadla v Brně pro Český rozhlas Vltava. Praha: Český rozhlas Vltava, 2009, vysíláno 21. 10. 2009.

 • KROČA, D. Karel Hynek Mácha: Cikáni. Recenze inscenace Slováckého divadla v Uherském Hradišti pro Český rozhlas Vltava. Praha: Český rozhlas Vltava, 2009, vysíláno 9. 11. 2009.

 • KROČA, D. Václav Cejpek, Zbyněk Srba, Jan Šotkovský: Betlém. Recenze inscenace Městského divadla v Brně pro Český rozhlas Vltava. Praha: Český rozhlas Vltava, 2009, vysíláno 27. 11. 2009

 • KROČA, D. Neil Simon: Zlatí chlapci. Recenze inscenace Národního divadla v Brně pro Český rozhlas Vltava. Praha: Český rozhlas Vltava, 2009, vysíláno 24. 11. 2009.

 • KROČA, D. Steven Sater, Duncan Sheik: Probuzení jara. Recenze inscenace Městského divadla v Brně pro Český rozhlas Vltava. Praha: Český rozhlas Vltava, 2009, vysíláno 2. 12. 2009.

 • KROČA, D. Aischylos: Oresteia I. Agamemnón. Recenze inscenace Divadla U stolu v Brně pro Český rozhlas Vltava. Praha: Český rozhlas Vltava, 2009, vysíláno 23. 12. 2009.

Ostatní původní práce a překlady původních prací:

 • KROČA, D. Čechov lehce stravitelný. In Městské divadlo Brno 2008-2009. Ed. Jan Šotkovský. 1. vyd. Brno: Městské divadlo Brno, s. 136-139. (Studie o inscenaci hry Antona Pavloviče Čechova Tři sestry v divadelní ročence.)

Rok 2010

Kapitola v odborné knize:

 • KROČA, D. Práce s dyslektickým recitátorem v inkluzivní škole. Work with the Dyslexic Reader of Poetry in Inclusive Schools. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 209-215, 7 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

Rok 2011

Kapitola v odborné knize:

 • KROČA, D. Hodnotící kritéria přednesu žáků s vývojovými poruchami učení a chování. Assessment Criteria for Recitation of Pupils with Developmental Learning Difficulties and Behavioral Disorders. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 183-191, 9 s., s. 299. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

Článek v recenzovaném sborníku:

 • KROČA, D. Kritéria hodnocení přednesu dyslektických žáků. Assessment Criteria for Recitation of Pupils with Dyslexia. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 459-466, 8 s. ISBN 978-80-7315-216-1 (plné znění článku na CD ROM).

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • KROČA, D. Kritéria hodnocení přednesu dyslektických žáků. Assessment Criteria for Recitation of Pupils with Dyslexia. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 64. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4 (sborník abstraktů).

Rok 2012

Kapitola v odborné knize:

 • KROČA, D. Kultivace mluveného projevu žáků s ADHD z hlediska jejich profesní úspěšnosti. In FRIEDMANN, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities.. 1. vyd. Brno: Paido, 2012, s. 213-218, 6 s. ISBN 978-80-210-6091-3.

 • KROČA, D. Přednes žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Recitation of Children with Specific Learning Needs. In SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Questions of Communication and the Topic of Handicap Regarding Pupils with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012, s. 59−67, 6 s. ISBN 978-80-210-6053-1.

 • KROČA, D. Fyzicky handicapovaný hrdina v české chlapecké próze. The Physically Disabled Main Character in the Czech Books for Boys. In SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Questions of Communication and the Topic of Handicap Regarding Pupils with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012, s. 155−162, 8 s. ISBN 978-80-210-6053-1.Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education