Publikační činnost pracovníků VZ - D2: Mgr. Miroslav Janda


D2

Mgr. Miroslav Janda

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2007

Článek v recenzovaném sborníku:

 • JANDA, M., ŠŤÁVA, J. Analýza legislativních podmínek a předpokladů pro práci s nadanými jedinci ve školských dokumentech České republiky. In. ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (eds) Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Sborník z mezinárodního semináře. Brno: MSD, 2007, s. 107 – 116. ISBN 978-80-7392-006-7.

Rok 2008

Článek v recenzovaném sborníku:

 • JANDA, M., ŠŤÁVA, J. Popularizace problematiky nadaných dětí v České republice. In. Učitel a žák v současné škole. Sborník příspěvků z konference ČPdS, která se konala 12.února 2008 na PdF MU. Brno: Česká pedagogická společnost, 2008, s. 394-401. ISBN 978-80-210-4752-5

Rok 2009

dlouhodová pracovní neschopnost

Rok 2010

Kapitola v odborné knize:

 • ŠŤÁVA, J., JANDA, M. Legislativa možných přístupů škol a učitelů k nadaným žákům. In ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J., JANDA, M., NOVOTNÁ, M., KUBIŠTOVÁ, I. Praktická příručka pro učitele; o práci s talentovanými žáky na středních školách. Brno : Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, 2010. od s. 10 - 16, 7 s. ISBN 978-80-254-8122-6.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • JANDA, M., ŠŤÁVA, J., VĚCHTOVÁ, G., VONDRA, T. Nadaní a skutečnost na našich školách. In ŠIMONÍK, O. (Ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník referátů z mezinárodního semináře. Brno : MU, 2010. 1. vydání. s. 88-106, 19 s. ISBN 978-80-210-5330-4

 • JANDA, M., ŠŤÁVA, J. Význam evaluace a autoevaluace v profesi učitele. In GÚBEROVÁ, M., KNEJZLÍKOVÁ, O. Pedagogická evaluace 2010. 1. vyd. Ostrava : Pedagogická fakulta OÚ, 2010. od s. 109 - 118, 10 s. ISBN 978-80-7368-912-4.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • JANDA, M., ŠŤÁVA, J., VĚCHTOVÁ, G., VONDRA, T. Nadaní a skutečnost na našich školách. In ŠIMONÍK, O. (Ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře. Brno : MU, 2010. 1. vydání. s. 12. ISBN 978-80-210-5274-1

Rok 2011

Článek v recenzovaném sborníku:

 • JANDA, M., ŠŤÁVA, J., VĚCHTOVÁ, G. Jaké garance poskytují učitelé nadaným žákům na základních školách. In JANDA, M., ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci ve škole. 1. vyd. Brno: MU, 2011. od s. 61-72, 12 s. ISBN 978-80-210-5760-9.

 • ŠŤÁVA, J., JANDA, M., VĚCHTOVÁ, G. Nadaní a nadání v současné české škole. In BENDL, S., ZVIROTSKÝ, M. Místo vzdělávání v společnosti: paradigma-ideje-realizace. druhé. Brno: Tribun EU, 2011. 8 s. ISBN 978-80-263-0064-9.

 • JANDA, M., ŠŤÁVA, J., VĚCHTOVÁ, G. Jaké garance poskytují učitelé nadaným žákům na základních školách. In ŠIMONÍK, O. Talented learner. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. od s. 52-70, 19 s. ISBN 978-80-210-5701-2. MSM0021622443, záměr.

 • ŠŤÁVA, J., JANDA, M., VĚCHTOVÁ, G. Nadaní a nadání v současné české škole. In Brno: Tribun EU, 2011. Vydání druhé 8 s. ISBN 978-80-263-0046-5.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • ŠŤÁVA, J., JANDA, M., VĚCHTOVÁ, G. Nadaní a nadání v současné české škole. In Brno: Tribun EU, 2011. Vydání první. od s. 50-51, 2 s. ISBN 978-80-263-0046-5.

Editorství odborné knihy, sborníku:

 • JANDA, M., ŠŤÁVA, J.,(ed.). Nadaný žák ve škole. Brno: MU, 2011. 156 s. ISBN 987-80-210-5760-9

Rok 2012

Kapitola v odborné knize:

 •  

Článek v recenzovaném sborníku:

 •  

Příspěvek ve sborníku anotací:

 •  Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education