Publikační činnost pracovníků VZ - D2: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.


D2

doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.

IS MUNI

rok 2012 2013

Rok 2012

Kapitola v odborné knize:

  • ČECH, T. Rizikové faktory volného času dětí a mládeže na začátku 21. století. In KAPLÁNEK, M. (ed.) Čas volnosti – čas výchovy. Pedagogické úvahy o volném čase. Praha : Portál, 2012, s. 53-56.

  • ČECH, T. Prevence. In MIOVSKÝ M. aj. Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování. Praha : Univerzita Karlova, 2012, s. 107-112. ISBN 978-80-87258-89-7.

Článek v recenzovaném sborníku:

  • ČECH, T. Dospívající v ústavní výchově a příprava na dospělost a život ve společnosti. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: MU, 2012. CD-ROM od s. 253-261, 9 s. ISBN 978-80-210-5941-2.

  • ČECH, T. Pozice učitele v soudobé společnosti a negativní fenomény ztěžující jeho práci. In SEDLÁŘ, P. (ed.). Sborník příspěvků 1. ročníku Konference k aktuálním tématům pedagogické praxe. Uherský Brod : Občanské sdružení Tenebrae fascarum, 2012. s. 7-12. ISBN 978-80-260-1628-1.

  • ČECH, T., KORYČÁNKOVÁ, S. Социальный педагог – его образование и профессио¬наль¬ная ориентация в Чешской республике. In FRIZEN, M. A. (ed.). Socialnoe razvitije i stanovlenie ličnosti v obrazovatelnoj srede Kamčatskovo kraja. Petropavlovsk-Kamčatskij: Ministerstvo obrazovania i nauky Kamčatskovo kraja, 2012. s. 53-63. ISBN 978-5-7968-0463-6.

Příspěvek ve sborníku anotací:

  • ČECH, T. Učitel jako oběť mobbingu – povědomí o problematice a kompetentnost učitele k obraně. In Gramotnost ve škole. Sborník anotací. Hradec Králové : Pedagogická fakulta UHK, 2012, s. 20.

  • ČECH, T. Dospívající v ústavní výchově a příprava na dospělost a život ve společnosti. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Paido, 2012. s. 49, 1 s. ISBN 978-80-7315-231-4.Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education