Publikační činnost pracovníků VZ - D2: PaedDr. Irena Bělohoubková


D2

PaedDr. Irena, Bělohoubková

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2007

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • BĚLOHOUBKOVÁ, I. Dokonalá čísla jako jeden z možných námětů pro práci s nadanými žáky v matematice. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J., Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře pořádaného v rámci VZ MSM 0021622443 dne 15. 11. 2007. Brno: MSD, 2007. S. 21-23. ISBN 978-80-7392-004-3.

Rok 2008

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • BĚLOHOUBKOVÁ, I. Nadaní žáci a výuka matematiky v současné škole MU. In LENGYELFALUSY, T., HORVÁTH P. Žilinská didaktická konferenci 2008, Nové trendy vo vyučování matematiky a informatiky na základných, stredných a vysokých školách. Žilinská univerzita v Žilině v EDIS , 2008, 5 s. ISBN 80-8070-556-9

 • BĚLOHOUBKOVÁ, I., NOVOTNÁ, J. O některých kritériích identifikace matematického nadání. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (Eds.) Učitel a nadaný žák. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře, Katedra pedagogiky PdF MU, MSD, s.r.o., Brno, 2008, 23 s., ISBN 978–80–7392–053-1

Rok 2009

Kapitola v odborné knize:

 • BNOVOTNÁ, J., BĚLOHOUBKOVÁ, I. Competition of mathematics and gifted and talented pupils. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Talent and Education 3. Brno : Nakladatelství MU, 2009. 108 s. 80-91, 12 s. ISBN 978-80-7392-110-1

Článek v recenzovaném sborníku:

 • NOVOTNÁ, J., BĚLOHOUBKOVÁ, I. Matematika a zdraví. In HÁJKOVÁ, E., VÉMOLOVÁ, R. XXVII International Colloquium on the Management of Educational Process. Sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků na CD-ROM. Brno: Univerzita obrany, Fakulta obrany a managementu. 2009. 863 s., 52-63, 11 s. ISBN 978-80-7231-650-2

 • NOVOTNÁ, J., BĚLOHOUBKOVÁ, I. Komunikace v matematice. In LENGYELFALUSY, T., HORVÁTH, P., ZÁBORSKÝ, M. 6. žilinská didaktická konferencia s medzinárodnou účasťou. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině v EDIS - vydavatel’stve ŽU, CD ROM, 2009. 612 s. 48-51, 3 s. ISBN 978-80-554-0050-1

 • NOVOTNÁ, J., BĚLOHOUBKOVÁ, I. Matematické soutěže jako jedna z forem péče o nadané žáky. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci - výzva pro učitele. Sborník referátů z odborného semináře s mezinárodní účastí. Brno: MU, 2009. 284 s. 21-34, 14 s. ISBN 978-80-210-5039-6

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • NOVOTNÁ, J., BĚLOHOUBKOVÁ, I. Matematika a zdraví. In HÁJKOVÁ, E., VÉMOLOVÁ, R. XXVII International Colloquium on the Management of Educational Process. Sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků na CD-ROM. Brno: Univerzita obrany, Fakulta obrany a managementu. 200., 74 s. 29–29, 1 s. ISBN 978-80-7231-650-2

 • BĚLOHOUBKOVÁ, I., NOVOTNÁ, J. Komunikace v matematice. In LENGYELFALUSY, T., HORVÁTH, P., ZÁBORSKÝ, M. 6. žilinská didaktická konferencia s medzinárodnou účasťou. Žilinská univerzita v Žilině v EDIS- vydavatel’stve ŽU, 2009. 94 s. 44–44, 1 s. ISBN 978-80-554-0050-1

 • BĚLOHOUBKOVÁ, I., NOVOTNÁ, J. O volbě metod při výuce nadaných žáků v matematice. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci – výzva pro učitele. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře. Brno, Masarykova univerzita, 2009. 27 s. 9-9, 1 s. ISBN 978-80-210-5023-5

 • BĚLOHOUBKOVÁ, I., NOVOTNÁ, J. Matematické soutěže jako jedna z forem péče o nadané žáky. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci – výzva pro učitele. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře. Brno, Masarykova univerzita, 2009. 27 s. 9-9, 1 s. ISBN 978-80-210-5023-5

Rok 2010

Kapitola v odborné knize:

 • BĚLOHOUBKOVÁ, I., NOVOTNÁ, J. Motivace v matematice a dílčí výsledky průzkumu užívání motivačních metod ve výuce nadaných žáků v matematice. In ŠIMONÍK, O. (ed.) Vzdělávání nadaných žáků. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 82-92, 11 s. ISBN 978-80-210-5349-6

Článek v recenzovaném sborníku:

 • BĚLOHOUBKOVÁ, I., NOVOTNÁ, J. Jak učit nadané žáky matematiku? In ŠIMONÍK, O. (Ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník referátů z mezinárodního semináře. Brno : MU, 2010. 1. vydání. s. 125-135, 11 s. ISBN 978-80-210-5330-4

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • BĚLOHOUBKOVÁ, I., NOVOTNÁ, J. Jak učit nadané žáky matematiku? In ŠIMONÍK, O. (Ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře. Brno : MU, 2010. 1. vydání. s. 8. ISBN 978-80-210-5274-1

Rok 2011

Článek v recenzovaném sborníku:

 • NOVOTNÁ,J., BĚLOHOUBKOVÁ, I. Kdy, kde a jak se projeví matematické nadání. In JANDA, M., ŠŤÁVA, J. (ed.) Nadaní žáci ve škole. Brno: MU, 2011, 182 s. ISBN 978-80-210-5760-9.Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education