Texty primáře Nešpora

 

inj_strikacka


 

Vybranétexty primáře MUDr. Nešpora, CSc.
jako hlavníhoautora či spoluautora

ALKOHOL
 
 

NEALKOHOLOVÉ NÁVYKOVÉ  LÁTKY  A  CHOVÁNÍ
 


 

STATISTIKY, LEGISLATIVA
 


 

PREVENCE
 


 

POMOC PŘI  PROBLÉMECH
  

NEZAPOMEŇTE, PROSÍM...

Pokud potřebujete použít některé pasáže textu v rámci svých nekomerčnícha studijních aktvit (bakalářské a diplomové práce, přednášky apod.),nepáchejte plagiátorství a dodržujte, prosím, zásady etikyvědecké práce. Uvádějte vždy řádnou citaci (i webový zdroj je považovánza citaci, např. takto: Autor, název práce, celá adresa WWW stránky, stavk...datum stažení textu). Některé texty ji mají přímo ve svém obsahu (záhlaví).Každý autor vložil do svého díla množství úsilí a duševní práce a Vy mumůžete mj. projevit svůj dík za nápady a myšlenky tak, že ho ocitujetea řádně uvedete jeho stati do seznamu použité literatury  a odkazů.Kolega Nešpor i ostatní autoři budou jistě potěšeni, když je budete citovat,příp. jim napíšete, zda a jak Vám jejich práce pomohly.

Děkuji též za něj.
Petr Kachlík
 
 

...A JEŠTĚ NĚCO

Každý text nabízený na stránce je ve formátu doc,tzn. Microsoft Word Document. Vyžaduje verzi Wordu 97 a vyšší. Pro zájemce,kteří by si rádi stáhli všechny články, je připraven archivkomprimovaný ve formátu zip (18 dokumentů, 1,33 MB, tj. 1 disketa 1.44MB).
 

zpet domu


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education