Spolupráce s univerzitami a odbornými pracovišti v zahraničí

Spolupráce s univerzitami a speciálně pedagogickými pracovišti v zahraničí se úspěšně rozvíjela hned od počátku aktivit katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. K prvním kontaktům se zahraničními partnery došlo již v roce 1992 účastí prof. PhDr. Marie Vítkové, CSc. na světovém kongresu speciální pedagogiky na univerzitě ve Vídni. Do současné doby se rozšířila na velké množství aktivit všech odborných pracovníků katedry v různých zemích.

Nejčastěji se jedná o stáže, reciproční přednáškové pobyty na univerzitách, účast na mezinárodních projektech, pořádání společných konferencí, výměnu odborné literatury. Řada přednášek vychází v písemné podobě ve sbornících, časopisech, pedagogických textech u nás i v zahraničí.

Přínos těchto kontaktů se rovněž projevuje ve zvýšené nabídce studijních pobytů pro studenty a doktorandy. Naopak sami studenti v průběhu svých stáží kontaktují odborné pracovníky, kteří pak přednášejí na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity pro další studenty.


Věckovýzkumná a pedagogická spolupráce se zahraničními univerzitami a odbornými pracovišti:

Rakousko

 • Univerzität in Wien, Sonder- und Heilpädagogik am Institut für Erziehungswissenschaften der Universität Wien, Univ. Prof. Wielfried Datler, Helga Kapus, Univ. prof. Gottfried Biewer, PhDr. phil.
  • Spolupráce od roku 1992 (opakované studijní pobyty, aktivní účast na kongresech, spolupráce na odborných publikacích)

Německo

 • Univerzität in Reutlingen, Fakultät für Sonderpädagogik der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg in Verbindung mit der Universität Tübingen mit Sitz in Reutlingen, Abteilung Geistigbehindertenpädagogik, Univ. Prof. Dr. Ferdinand Klein, Univ. Prof. Dr. Ursula Stinkes, Abteilung: Sprachbehindertenpädagogik, Elen Schwarzburg. Abteilung Körperbehindertenpädagogik, Elisabeth Wehr-Herbst.
  • Spolupráce od roku 1993 (studijní pobyty, reciproční přednášky, publikace přednášek, konzultace disertačních prací, výměna odborné literatury).
 • Pädagogisches Fachseminar Karlsruhe, Abteilung Sonderpädagogik, Kurt Gredel, spolupracující školy Schule Gröniger Weg (für Geistignehinderte), Bietigheim-Bissingen, Heinz Dinkelacker, Schule für Geistigbehinderte und Körperbehinderte, Heilbronn, Michael Rehberger, Überreigionale Arbeitsstelle Frühförderung, Hans-Joachim Strohbach.
  • Spolupráce od roku 1994 (studijní pobyty pro učitele i studenty, reciproční přednášky na konferencích s mezinárodní účastí, výměna odborné literatury)
 • Staatliche Schule für Sehbehinderte Waldkirch, Heimsonderschule St. Michael, Bernd Herrlich
  • (studijní pobyty pro odborné pracovníky, doktorandy, studenty, reciproční přednášky, odborná literatura)
 • Stephan Hawking Schule Neckargemünd, Rainer Maertens, Klaus Förster, Direktor der Stephen-Hawking-Schule.
  • Spolupráce od roku 1998 (praxe našich studentů ve škole pro tělesně postižené, každoroční přednášky na PdF MU)

Polsko

 • Akademia wychowania fizycznego Wroclaw, Dr. Ryszard Bartoszewicz, prodziekan ds Studiów Stacjonarnych.
  • Studijní pobyt doc. PhDr. Pavla Mühlpachra, Ph.D. v rámci programu CEEPUS (9.3.-7.4. 1998, 1.3.-15.3. 2000),
  • spolupráce pokračuje
 • Instytut pedagogiky Uniwersytet Wroclaw, Dr. Malgorzata Sekulowicz, Zaklad resocializacje i rewalidacje.
  • Studujní pobyt PhDr. Pavla Mühlpachra, Ph.D. v rámci mezinárodní meziuniverzitní dohody (6.5.-13.5. 2000).
  • Aktivní účast na grantovém projektu "Výzkum prevence proti rozšiřování viru HIV a AIDS na světě"
  • spolupráce pokračuje
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Dr. Hab. Wladyslaw Dykcik, Institut Pedagogiky, Zaklad pedagogiky specjalnej (přednášky),
  • spolupráce pokračuje

Slovensko

 • Univerzita Komenského, Bratislava, doc. Dr. Zlatica Bakošová, CSc., Filozofická fakulta, katedra pedagogiky (přednášky)
 • Univerzita Komenského, Bratislava, prof. Dr. Štefan Pikálek, CSc., Pedagogická fakulta, katedra pedagogiky mentálne postihnutých, prof. Dr. Alica Vančová, Ph.D. (studijní pobyty, posudky na rigorózní a disertační práce)
 • Univerzita Komenského, Bratislava, Prof. PhDr. Viktor Lechta, CSc., doc. PhDr. M. Mikulajová, CSc., Pedagogická fakulta, katedra logopedie (přednášky)
 • Prešovská univerzita, doc. PhDr. Anna Tokárová, CSc., Filosofická fakulta Prešov, katedra personálního managmentu a vzdělávání dospělých (přednášky).


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education