FRVŠ - Inovace studijního předmětu Edukace jedinců s poruchami chování

Řešitel

doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.


Realizační tým

PhDr. Jana Presová


Klíčová slova

Vzdělávání, porucha chování, dítě v riziku, podpora, intervence, inkluzivní vzdělávání, škola hlavního proudu vzdělávání, ústavní výchova, inovace, kvalita života.


Anotace projektu

Projekt je zaměřen na inovaci předmětu Edukace jedinců s poruchami chování ve smyslu inkluzivních strategií podpory a intervence dětí/žáků v riziku a s poruchami chování ve školách hlavního proudu vzdělávání a posilování resilience dětí v ústavní a ochranné výchově. Východiskem jsou výstupy z národních i mezinárodních výzkumů oboru. Předmět současně inovujeme v kontextu orientace na kvalitu života jednice s poruchou chování v reakci na ICF (WHO, 2001, 2003).


Zveřejněné materiály
Verze pro tisk

© 2010-2018