FRVŠ - Inovace předmětu výpočetní technika, přiblížení obsahu studia speciální pedagogiky

Řešitel

PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.


Klíčová slova

výuka, informační technologie, zdravotní postižení, inovace, vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami


Anotace projektu

Cílem projektu je inovovat formu a obsah předmětu SP3MK_VT Výpočetní technika. Po absolvování tohoto předmětu studenti získají přehled o možnostech počítačové podpory osob se zdravotním postižením s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám podle typu jejich postižení (zrakové postižení, sluchové postižení, tělesné postižení, specifické poruchy učení apod.). Původním cílem a obsahem předmětu, zajišťovaného Katedrou technické a informační výchovy, bylo získání základních vědomostí a osvojení praktických dovedností při tvorbě www prezentací pomocí tagů i editorů, zejména pak pomocí aplikací kancelářských programů - editorů www stránek. Seznámení s problematikou zveřejňování www prezentací na Internetu, se základními pojmy a obraty a také novými technologiemi tvorby www stránek a prezentací. Po změně vyučujícího (z Katedry speciální pedagogiky) dochází k obměně obsahu směrem k oblasti speciální pedagogiky. K částečné přeměně obsahu došlo už v jarním semestru roku 2010, oblast problematiky je ale tak široká, že zasluhuje dalšího a podrobnějšího studia nejnovějších poznatků. Po dalších úpravách bude předmět specifický především v citlivém spojení nejnovějších poznatků z oblasti výchovy a vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami a oblasti komunikačních technologií. K inovované náplni bude vypracován i systém adekvátní online podpory.


Zveřejněné materiály
Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education