FRVŠ - Digitální a inforrnační technologie ve speciálně pedagogické praxi se zaměřením na komunikační kompetence

Řešitel

doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.


Realizační tým

Mgr. Lenka Gajzlerová

PhDr. Veronika Girglová

PhDr. Pavla Sychrová


Klíčová slova

Digitální technologie, informační technologie, speociální pedagogika, komunikační kompetence, sylabus předmětu, pomůcky, praktická připravenost, spoeciálně vzdělávací potřeby , studijní předmět


Anotace projektu

Předkládaný projekt má podpořit přípravu nového předmětu pro studenty bakalářského studia speciální pedagogiky Digitální a informační technologie ve speciálně pedagogické praxi se zaměřením na komunikační kompetence. Pro tento předmět je třeba vytvořit sylabus, dále PowerPointové prezentace vycházející z odborné literatury a určené pro výuku v novém předmětu zaměřené na oblasti teorie a využití digitálních a informačních technologií ve výuce žáků se speciálně vzdělávacími potřebami a pro podporu rozvoje komunikačních kompetencí a dále zajistit základní soubor digitálních a technologických pomůcek pro praktickou výuku v tomto předmětu.


Názvy prezentací

1 Speciální pedagogika jako pedagogická disciplína Pavla Sychrová
2 Diagnostika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Veronika Girglová
3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Veronika Girglová
4 Komunikace a komunikační kompetence Pavla Sychrová
5 Informační a digitální technologie Lenka Gajzlerová
6 Možnosti využití informačních a digitálních technologií pro diagnostiku Veronika Girglová
7 Možnost využití informačních a digitálních technologií pro terapii Veronika Girglová
8 Možnost využití informačních a digitálních technologií pro rozvoj komunikačních kompetencí Pavla Sychrová
9 Speciálně pedagogické pomůcky Lenka Gajzlerová
10 Zdroje a vyhledávání informačních a digitálních technologií Lenka Gajzlerová
11 Praktická činnost Pavla SychrováVerze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education