FRVŠ - Inovace předmětů Alternativní a augumentativní komunikace

Řešitel

PhDr. Barbora Bočková, Ph.D.


Klíčová slova

příprava studentů speciální pedagogiky, alternativní a augmentativní komunikace, narušená komunikační schopnost, systémy alternativní a augmentativní komunikace, pomůcky


Anotace projektu

Komunikace sehrává v lidském život zcela zásadní roli. Pokud je komunikační proces například z důvodu handicapu narušen, představuje pak vzniklé narušení komunikační schopnosti velice intenzivní zátěž nejen pro osobu s těmito obtížemi, ale i pro její sociální okolí. Možnost řešení této situace nabízí systémy alternativní a augmentativní komunikace. Cílem předmětu Alternativní a augmentativní komunikace (dále AAK) je seznámit studenty speciální pedagogiky (i nemateřských oborů) s problematikou typologie a aplikace systémů AAK, jak po teoretické, tak především praktické stránce. Ve speciálně-pedagogické praxi se setkáváme s aplikací systémů AAK stále častěji, tudíž je nutné, aby připravenost studentů byla v souladu s požadavky školských a dalších zařízení, v nichž budou po ukončení studia působit. Zkvalitnění současné přípravy studentů by napomohlo vytvoření studijních opor a materiálů, jejichž prostřednictvím by si mohli osvojit také práci a způsob komunikace pomocí systémů s pomůckami, které jsou ve značné míře využívány v naší praxi.


Zveřejněné materiály


powerpointové prezentace word dokumenty
Alternativní a augmentativní komunikace (.pptx) Fotodokumentace soubru pomůcek (.doc)
BLISS systém (.pptx) Záznamový arch BLISS (.docx)
Piktogramy (.pptx) Záznamový arch Makaton (.doc)
Sociální čtení (.pptx)  
VOKS - výměnný obrázkový komunikační systém (.pptx)  
Znak do řeči (.pptx) Záznamový arch znak do řeči (.doc)
Prezentace projektu (.pptx) Inovovaný sylabus (.docx)


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education