Profily pracovníků

Úkoly, které katedra speciální pedagogiky plní, jsou zabezpečovány týmem odborných pracovníků, specializovaných na jednotlivé oblasti studovaného oboru.


1.2. 2010 se vyčlenil z katedry speciální pedagogiky Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání (IVIV)


Členové katedry - stav k 1.1.2015

prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., zástupkyně vedoucí katedry

doc. PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D., MD

PhDr. Barbora Bočková, Ph.D.

PhDr. Dana Brožová, Ph.D., MD

PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.

PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.

PhDr. Ilona Fialová, Ph.D., tajemnice katedry

PhDr. Radka Horáková, Ph.D., úvazek 0,5; MD

PhDr. Soňa Chaloupková, Ph.D.

PhDr. Petr Kopečný, Ph.D.

PhDr. Mgr. Ivana Márová

PhDr. Jana Nováková, Ph.D., MD

Mgr. Petra Odehnalová

doc. PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D. od 1.10.2015

PhDr. Petra Röderová, Ph.D.

PhDr. Alena Sedláčková, DiS., Ph.D., MD

prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., vedoucí katedry

doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

PhDr. Dana Zámečníková, Ph.D.


Členové Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání (IVIV)

PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.

doc. PhDr. Karel Pančocha, BA, Ph.D., vedoucí IVIV

PhDr. Lucie Procházková, Ph.D.

Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D., úvazek 0,8

Victoria Shmidt, Ph.D. úvazek GA ČR

PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D., zástupce vedoucího IVIV

Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.


Členové Institut výzkumu školy a zdraví (IVŠZ)

doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.


Studentid DSP

Seznam interních a externích studentů DSP Speciální pedagogika v 3letém a v 4letém studiuOrganizační referentka katedry

Mgr. Jitka Halešová (CŽV, OP)


Organizační referentka IVIV a IVŠZ

Mgr. Klára Dobrovolná DiS. (VZ, OP)Verze pro tisk

© 2010 Department of Special Education, Brno