Profil: PhDr. Dana Zámečníková, Ph.D.

KSpP

PhDr. Dana Zámečníková, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pracoviště

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Speciální pedagogika

Specializace:

Somatopedie, vzdělávání žáků se zdravotním postižením, zejména tělesným a chronickým onemocněním, přechod škola - povolání

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • ZÁMEČNÍKOVÁ, D., OPATŘILOVÁ, D. Předprofesní a profesní příprava zdravotně postižených. Brno: MU, 2005, 132 s., ISBN 80-210-3718-0

 • ZÁMEČNÍKOVÁ, D.The development of socialisation. In KREGCJK, K. Philosophieren mit Kindern mit und ohne Behinderung. 1. vyd. Munster : Litverlag, 2005. ISBN 3-8258-8409-0

 • ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Péče o zdravotně postižené ve Velké Británii. Speciální pedagogika, 2004, s. 71-76. ISSN 1211-2720

 • ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Vzdělávání a další vzdělávání pedagogických pracovníků - Program Sokrates, Action Comenius 2.1. Speciální pedagogika, 2005, 4, od s. 317-318, 2 s. ISSN 1211-2720

 • ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Edukace jako nástroj budoucího uplatnění zdravotně postižených. In BARTOŇOVÁ, M. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zaměření na edukaci žáků se specifickými poruchami učení. Brno: MSD, 2005. s. 229-237. ISBN 80-866333-81

 • ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Profesní orientace a možnosti uplatnění osob se zdravotním postižením. In VÍTKOVÁ, M. Otázky speciálně pedagogického poradenství. Brno, MSD, 2003, 2004, s. 209-221, ISBN 80-86633-08-X

 • ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Pracovní uplatnění zdravotně postižených. In Integrativní speciální pedagogika integrace školní a speciální. 2.rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido, 2004, s. 201-215, 15 s. ISBN 80-7315-071-9

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v roce 2014

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  
zpět


Verze pro tisk

© 2010-2018