Profil: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

IVIV

PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

IS MUNI

rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pracoviště

Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání (IVIV) Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Speciální pedagogika

Specializace:

Surdopedie

Fakultní projekt:

"Výzkum připravenosti učitelů na integraci sluchově postižených žáků" (MUNI/41/047/2009, č. zak. 3046)

Vybrané publikace, odborná činnost:

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • „Aktuální problémy metodologie a metodiky ve speciální pedagogice“ Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, březen 2009, příspěvek „Jsou budoucí učitelé připraveni na integraci žáků?“

 • „Metodologické otázky kvalifikačních prací studentů speciální pedagogiky“ Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, duben 2009, příspěvek „Připravenost budoucích učitelů na integraci sluchově postižených žáků.“

 • „Sociální práce v kontextu speciální pedagogiky“ Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno, květen 2009, příspěvek „Připravujeme budoucí učitele na integraci žáků se sluchovým postižením.“

Organizace konferencí/workshopů

 • „Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním“ Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno, září 2009

Publikační činnost

 • PITNEROVÁ, P. Připravujeme budoucí učitele na integraci žáků se sluchovým postižením. In MÜHLPACHR, P. Sociální inkluze v prostředí biodromální speciální pedagogiky. 1. vyd. Brno : muni PRESS, 2009. od s. 121-130, 9 s. ISBN 978-80-210-4951-2.

 • PITNEROVÁ, P. Některá úskalí komunikace s integrovaným sluchově postiženým dítětem. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno : Paido, 2008. od s. 76-76, 14 s. ISBN 978-80-7315-167-6.

 • PITNEROVÁ, P. Výsledky výzkumného šetření, provedeného v rámci projektu "Analýza připravenosti budoucích učitelů na integraci sluchově postižených žáků". In MÜHLPACHR, P. Speciální pedagogika v interdisciplinárních a multidisciplinárních souvislostech. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2008. od s. 107-120, 14 s. 1. ISBN 978-80210-4762-4.

 • PITNEROVÁ, P. Sluchově postižené dítě ve slyšícím světě. In MÜHLPACHR, P. Dilemata speciální pedagogiky. 1. vyd. Brno : MSD, 2007. od s. 171-181, 11 s. ISBN 978-80-7392-012-8.

 • PITNEROVÁ, P. Komunikace u sluchově postižených dětí. Vliv mezilidských vztahů a komunikace na osobnost. In KLENKOVÁ, J., VOJTOVÁ, V. Komunikace a její místo v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní a základní vzdělávání. Brno : PdF MU Brno, 2006.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v roce 2014

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education