Profil: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

IVŠZ

doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pracoviště

Institiu výzkumu školy a zdraví Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Adiktologie, preventivní medicína, biostatika, IT

Specializace:

Desktiptivní studie, mapování drogové scény u různých populačních skupin, školní programy primární prevence závislostí, hodnocení rizikových momentů životního stylu pedagogů a žáků, využití IT v oblasti prevence a vzdělávání

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • KACHLÍK, P., HAVELKOVÁ, M. Prevention od Problems with Spine at school. In ŘEHULKA, E. (ed) School and Health 21-Volume 2 / Škola a zdraví 21 - 2. díl. Sborník z 1. mezinárodní konference Škola a zdraví 21. 1.vyd. Brno: Paido, 2006, s. 835-840, ISBN 80-7315-119-7

 • KACHLÍK, P., KUBÁTOVÁ, J., HAVELKOVÁ, M. Support of the first Aid teaching a the 1 gade of Basic School. In ŘEHULKA, E. (ed.) School and Health 21-Volume 2/ Škola a zdraví 21 – 1. díl. Brno: Paido, 2006, s. 1 091-1099. ISBN 80-7315-119-7

 • KACHLÍK, P., MATĚJOVÁ, H. Pilotní intervenční projekt DDD (Drogy-Důvod-Dopad) – analýza výsledků a zhodnocení efektivity. 1. část. Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor), 2006, roč. 41, č. 1, s. 3-15.

 • KACHLÍK, P., MATĚJOVÁ, H. Pilotní intervenční projekt DDD (Drogy-Důvod-Dopad) – analýza výsledků a zhodnocení efektivity. 2. část. Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor), 2006, roč. 41, č. 3, s. 129-144

 • HAVELKOVÁ, M., KACHLÍK, P. Praktická cvičení ze somatologie. Protokoly - 1. část. 1. vyd. Brno: MU, 2006, 120 s. ISBN 80-210-4216-8

 • KACHLÍK, P. Internetové adresy – postižení a internet. In PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2. přepracované a rozšířené vydání. Brno: Paido, 2006, s. 371-388. ISBN 80-7315-120-0

 • KACHLÍK, P. Zneužívání návykových látek, primární prevence závislostí (on-line). 1. vyd. PdF MU, 2006. E-learningový kurz v systému PdF MU Moodle. Dostupné na adrese:

 • HAVELKOVÁ, M. KACHLÍK, P. Deskripce drogové scény na MU a návrh preventivních opatření. Etapa 1: Příprava dotazníkového šetření a pilotní studie. Závěrečná zpráva o řešení fakultního grantu PdF MU, Id.č. Aa-2/05. Brno: PdF MU, 2006, 57 s

 • KACHLÍK, P. Pilotní preventivní projekt Drogy-Důvod. Dopad alias DDD. In KLENKOVÁ, J., VOJTOVÁ, V. (ed.) Komunikace a její místo v RVP pro předškolní a základní vzdělávání. Sborník z mezinárodní konference konané v rámci oslav 60. výročí PdF MU. CD ROM. Brno 2006. VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido, 2006, 302 s. ISBN 80-7315-134.0

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v roce 2014

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education