Prezentace z konference AVC

Prezentace vystoupení řešitelky projektu, prezentace Příručky pro zaměstnavatele osob se zdravotním postižením včetně informačních CD, vystoupení expertů partnerů projektu, prezentace metod a forem podpory klientů Aktivizačního a vzdělávacího centra odbornými pracovníky projektu, vystoupení didaktika projektu, vystoupení zástupce učitelů OU a PrŠ Lomená a zástupce ÚSP pro tělesně postiženou mádež Kociánka s prezentací jednotlivých kurzů pomocných prací
Jednotlivé prezentace přízpěvků z konference


Dopolední blok


Odpolední blok


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education