Praxe - harmonogram praxí pro studenty speciální pedagogiky pro akademický rok 2017/18

Podzimní semestr 2017


Bakalářské studium


Jednooborové studium speciální pedagogiky
SP4BP_OXP Odborná praxe průběžná termín 2.10. - 8.12.2017
SPLBP_OXP Odborná praxe průběžná termín 2.10. - 8.12.2017
SP4BP_PX2 Odborná praxe průběžná – volitelný předmět termín 2.10. - 8.12.2017
SPLBP_PX2 Odborná praxe souvislá termín 20.11. - 1.12.2017
SPpK13 Speciálněpedagogická praxe - Odborná praxe diagnostická termín 2.10. - 27.10.2017

Dvouoborové studium speciální pedagogiky
SP7BP_ODP1 Oborová praxe 1 termín 2.10. - 13.10.2017

Navazující magisterské studium


Jednooborové navazující magisterské studium
SP4MP_PXS2 Pedagogická praxe souvislá 2 termín 18.9. - 6.10.2017
SPSMP_PXS2 Pedagogická praxe souvislá 2 termín 18.9. - 6.10.2017
SPAMP_PXS2 Odborná praxe souvislá 2 termín 18.9. - 6.10.2017
SPpK68 Speciálněpedagogická praxe diagnostická - Odborná praxe souvislá termín 19.9. - 30.9.2017

Dvouoborové navazující magisterské studium
SZ6040 Učitelská praxe 1 - průběžná termín 9.10. - 15.12.2017
více viz informace v semináři SZ6040
SPM_VPx3 Učitelská praxe 3 - souvislá termín 20.11. - 15.12.2017Jarní semestr 2018


Bakalářské studium

SP4BP_OX1 Odborná praxe souvislá termín 9.4. - 4.5.2018
SPLBP_OX1 Odborná praxe souvislá termín 9.4. - 4.5.2018
SP4BP_OX2 Pedagogická praxe souvislá 2 termín 26.2. - 9.3.2018
SPLBP_OX3 Pedagogická praxe souvislá termín 2 týdny v semestru dle vlastní volby
SPpK12 Speciálněpedagogická praxe - Odborná praxe souvislá termín 26.2. - 9.3.2018
SPpK14 Speciálněpedagogická praxe intervenční - Odborná praxe souvislá termín 26.2. - 9.3.2018

Navazující magisterské studium

Jednooborové navazující magisterské studium
SP4MP_PXS1 Pedagogická praxe souvislá 1 termín 23.4. - 4.5.2018
SP4MP_PXS3 Pedagogická praxe souvislá 3 termín 19.2. - 16.3.2018
SPSMP_PXS1 Pedagogická praxe souvislá 1 termín 23.4. - 4.5.2018
SPSMP_PXS3 Pedagogická praxe souvislá 3 termín 19.2. - 16.3.2018
IVp114 Odborná praxe souvislá 2 termín 23.4. - 11.5.2018
SPAMP_PXS3 Odborná praxe souvislá 3 termín 19.2. - 16.3.2018
SPpK69 Speciálněpedagogická praxe intervenční I - Odborná praxe souvislá termín 9.4. - 4.5.2018
SPpK70 Speciálněpedagogická praxe intervenční II - Odborná praxe souvislá termín 19.2. - 16.3.2018
       

Dvouoborové navazující magisterské studium
SP6002 Učitelská praxe 2 - průběžná termín 5.3. - 11.5.2018
- viz informace v semináři SP6002


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education