© 2010 Katedra speciální pedagogiky, speciální pedagogika Brno