Praxe - pokyny prezenční studium

POZOR - Nutné "Dohodu o platbě za praxi" tisknout OBOUSTRANNĚ


Pokyny ke stažení + registrace seminářů a exkurzí


Bakalářský studijní program


Magisterský studijní program


Praxe SPU

  • Pokyny ke stažení zde (.doc)

  • Po ukončení Pedagogické praxe odevzdat potvrzení o absolvování praxe prof. Bartoňové.Odpovědní pracovníci za vedení pedagogických praxí na Katedře speciální pedagogiky

PhDr. Petr Kopečný, Ph.D. Logopedie
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. Surdopedie
doc. PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. Více vady
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. Etopedie
doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. Psychopedie a somatopedie
PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. Speciální andragogika
prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. Specifické poruchy učení


Verze pro tisk

© 2010 Department of Special Education, Brno