Praxe – pokyny kombinované studium – Speciální pedagogika NMgr


Pedagogická praxe souvislá SP7MK_OPRX – 4. semestr

Logopedie a surdopedie (.doc) 

Edukace jedinců s více vadami (.docx) 

Edukace jedinců s poruchami chování (.docx) 

Surdopedie se znakovým jazykem (.doc) 

Edukace jedinců s mentálním postižením (.docx)


Pedagogická praxe souvislá
 SPk517

Poruchy chování (.doc)


Pedagogická praxe souvislá SPk516

 


Verze pro tisk

© 2010-2018