Praxe - pokyny kombinované studiumBakalářský studijní program


Magisterský studijní program


praxe SPU


Odpovědní pracovníci za vedení pedagogických praxí na Katedře speciální pedagogiky

PhDr. Petr Kopečný, Ph.D. Logopedie a surdopedie
doc. PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. Více vady
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. Etopedie
doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. Psychopedie a somatopedie
PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. Speciální andragogika
prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. Specifické poruchy učení


Verze pro tisk

© 2010 Department of Special Education, Brno