Praxe - pokyny kombinované studiumBakalářský studijní program


Magisterský studijní program

 

praxe SPU

 

Odpovědní pracovníci za vedení pedagogických praxí na Katedře speciální a inkluzivní pedagogiky

PhDr. Petr Kopečný, Ph.D.
Logopedie
PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
Surdopedie
doc. PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
Více vady
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Etopedie
doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
Psychopedie a somatopedie
PhDr. Lucie Procházková, Ph.D.
Speciální andragogika
prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Specifické poruchy učení


Verze pro tisk

© 2010-2018