PRACOVNÍCI PARTICIPUJÍCÍ NA PROJEKTU CŽVŘEŠITEL PROJEKTU:

MASARYKOVA UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Katedra speciální pedagogiky

Poříčí 9/11

603 00  BRNO

 

PARTNEŘI PROJEKTU:

 

Odborné učiliště a Praktická škola

Lomená 44

617 00  Brno

 

Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež

Kociánka 2

 612 47  Brno

 

 

PRACOVNÍCI PARTICIPUJÍCÍ NA PROJEKTU CŽV

Jméno Pracoviště Pozice v projektu

Vedoucí projektu

doc. PhDr. Pipeková Jarmila, Ph.D.

PdF MU

supervizor projektu

prof. PhDr. Vítková Marie, CSc.

PdF MU

manažer projektu (XII/05 - IV/06)

Bc. Zelinková Klára

PdF MU

manžer projektu (V/06 - X/07)

 

 

 

Administrativní personál

Bc. Erbes David

PdF MU

ekonom projektu

Bc. Doležal Filip

PdF MU

technik projektu

PhDr. Fialová Ilona

PdF MU

sekretářka projektu

     

Experti

PhDr. Spurná Marie

OU a PrŠ Lomená

expert projektu

Voithová Denisa

ÚSP Kociánka

expert projektu

     

Odborní asistenti

doc. PaedDr. Bartoňová Miroslava, Ph.D.

PdF MU

odborný asistent

PhDr. Mgr. Bazalová Barbora, Ph.D.

PdF MU

odborný asistent

Mgr. Brožová Dana

PdF MU

odborný asistent

PhDr. Bytešníková Ilona, Ph.D.

PdF MU

odborný asistent

PhDr. Mgr. Hamadová Petra, Ph.D.

PdF MU

odborný asistent

PhDr. Mgr. Horáková Radka, Ph.D.

PdF MU

odborný asistent

doc. PhDr. Klenková Jiřina, Ph.D.

PdF MU

odborný asistent

doc. PhDr. Mühlpachr Pavel, Ph.D.

PdF MU

odborný asistent

PhDr. Mgr. Opatřilová Dagmar, Ph.D.

PdF MU

odborný asistent

doc. PhDr. Mgr. Pipeková Jarmila, Ph.D

PdF MU

odborný asistent

PhDr. Přinosilová Dagmar, Ph.D.

PdF MU

odborný asistent

PhDr. Mgr. Slavíková Dita

PdF MU

odborný asistent

MUDr. Vítek Jiří

PdF MU

odborný asistent

PhDr. Vojtová Věra, Ph.D.

PdF MU

odborný asistent

PhDr. Mgr. Zámečníková Dana, Ph.D.

PdF MU

odborný asistent

     

Ostatní odborní pracující v průběhu realizace projektu

Mgr. Běhounková Leona

PdF MU

odborný asistent

Mgr. Bílá Jarmila

PdF MU

odborný asistent

doc. PaedDr. Blahutková Marie, Ph.D.

PdF MU

odborný asistent

Mgr. Burešová Hana

PdF MU

odborný asistent

PhDr. Burešová Jarmila

PdF MU

odborný asistent

Mgr. Hrabovcová Jana

PdF MU

odborný asistent

PhDr. Janovcová Zora

PdF MU

odborný asistent

MUDr. Kachlík Petr, Ph.D.

PdF MU

odborný asistent

Mgr. Kučera Pavel

PdF MU

odborný asistent

Mgr. Kulíšková Olga

PdF MU

odborný asistent

doc. MUDr. Lejska Mojmír, CSc.

PdF MU

odborný asistent

PaedDr. Pavlovská Marie, Ph.D.

PdF MU

odborný asistent

doc. MUDr. Šlapal Radomír, CSc.

PdF MU

odborný asistent

JUDr. Tomancová Jaroslava

PdF MU

odborný asistent

 

 

 

PARTNEŘI PROJEKTU:

          

 

 

                                                           

ÚSP pro TPM Kociánka                                                         Odborné učiliště a Praktická škola                             
Kociánka 2, 612 47 Brno                                                         Lomená 44, 617 00 Brno                                              
e-mail:kocianka@mbox.vol.cz                                                  e-mail: oupslom@iol.cz                                                 
web: www.usp-kocianka.cz                                                       web: www.oupslomena.cz                                              
tel: 515 504 348 – odd.pracovní rehabilitace                               tel: 545 234 335                                                           
fax: 515 504 333                                                                                                                                                     


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education