Pozvánka na konferenci: Vzdělávání žáků s mentálním postižením – konfrontace se zkušenostmi v Baden-Württembergu


POZVÁNKA NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM – KONFRONTACE SE ZKUŠENOSTMI V BADEN-WÜRTTEMBERGU

v rámci řešení výzkumného záměru PdF MU Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání MSM0021622443 rok výzkumu 2008

Konference se koná

dne 17. září 2008 v 9.30 - 15.00 hodin v aule Pedagogické fakulty MU, Poříčí 7.

Program konference

9.00 – 9:30   Prezentace

9.30 - 9.45    Zahájení konference

  • prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., PdF MU
  • PhDr. Marta Teplá, MŠMT ČR

Hlavní referáty:

9.45 - 10.45

Sönke Asmussen, Kultusministerium in Baden-Württemberg

Přístupy ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Baden-Württemberg na základě nových rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání


Heinz Dinkelacker, Michael Rehberger

Vzdělávací program pro žáky s mentálním postižením


prof. Dr. Reiner Trost, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Fakultät für Sonderpädagogik in Reutlingen

Prezentace výzkumného projektu Pomoc pro osoby s autistickým chovánímPřestávka 10.45 - 11.00


11.00 - 12.00

prof. Dr. Ursula Stinkes, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Fakultät für Sonderpädagogik in Reutlingen

Sexuální výchova u osob s mentálním postižením


Margit Kinsler

Mnohojazyčnost jako šance13.00 - 15.00

Kulatý stůl - diskuse k referátům:

  1. prof. Dr. Reiner Trost
  2. prof. Dr. Ursula Stinkes
  3. Margit Kinsler

Prezentace bude probíhat v aule (učebna č.1) ve dvoře budovy PdF MU, Poříčí 9/11.15.00-15.30

Závěr konferenceOrganizační pokyny
Konferenční poplatek činí 200 Kč (úhrada bude provedena při prezentaci).
Účastníci obdrží CD o řešené problematice. Simultánní tlumočení zajištěno.
Info: www.ped.muni.cz/wsedu výzkumný záměr, pozvánky na konference


doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
pipekova@ped.muni.cz

doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
bartonova@ped.muni.cz

 

  1. prof. Dr. Reiner Trost
  2. prof. Dr. Ursula Stinkes
  3. Margrit Kinsler

 


Aktuální verze programu k 20.8.2008

Program mezinárodní konference

 výzkumného záměru PdF MU id.č. MSM0021622443

 

Speciální potřeby žáků v kontextu

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

 s názvem

Vzdělávání žáků s mentálním postižením

konfrontace se zkušenostmi v Baden-Würtembergu

Brno, 17. září 2008, PdF MU

9. 30 – 9.45 hod.  Zahájení konference 

prof. PhDr. Marie Vítková,CSc., PdF MU

PhDr. Marta Teplá, MŠMT ČR

 

9.45 – 12.00 hod. Hlavní referáty:

Prof. Dr. Ursula Stinkes Sexuální výchova u mentálně postižených

10.30 – 10.45 hod. Přestávka 

Prof. Dr. Rainer Trost

Paměť a zpracování informací: Jak si osoby s mentálním postižením osvojují svět  

 

12.00 – 13.00 Přestávka, občerstvení

 

13.00 – 15.00 Panelová diskuse:

Sönke Asmussen

Přístupy ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Bádensku-Württembersku na základě nových rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání. 

 

Heinz Dinkelacker

Vzdělávací program pro žáky s mentálním postižením 

 

Margrit Kinsler

 Mnohojazyčnost jako šance

 

Prezentace bude probíhat v aule (učebna č.1) ve dvoře budovy PdF MU, Poříčí 9/11. Simultánní tlumočení zajištěno.

 

15.00 Závěr konference

 

 

 

 Verze pro tisk

© 2010-2018