Pozvánka na konferenci: Učitel a nadaný žák

KATEDRA PEDAGOGIKY
PEDAGOGICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY
pořádá ve čtvrtek 20. listopadu 2008
pracovní seminář
s mezinárodní účastí, zaměřený na problematiku práce učitele s nadanými žáky s názvem

 

Učitel a nadaný žák

Zvláštní pozornost bude věnována požadavkům na práci učitele v inkluzivní škole.
Seminář je pořádán jako jeden z výstupů výzkumného záměru PdF MU MSM0021622443
Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV

 

prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

 

Doc. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc.

řešitel výzkumného záměru   vedoucí katedry

  PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. PaedDr. Jan Šťáva, CSc.
  organizační garant semináře organizační garant semináře

 

Program semináře:

Prezentace

 

9.15 – 10.00 hod.

Jednání v plénu

 

10.00 -12.00 hod.

 

 

úvodní referát – doc. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc.
K současnému stavu edukace nadaných žáků

Přestávka

 

12.00 -13.00 hod.

Jednání v plénu

 

13.00 –16.00 hod.


 

Organizační pokyny:

Konferenční poplatek činí 800 Kč. Poplatek lze uhradit hotově při presentaci nebo fakturou. Pokud chcete platit fakturou, sdělte prosím přesnou adresu pracoviště, které fakturu uhradí, IČO a DIČ.
Sborník příspěvků bude vydán na CD.


 

Kontaktní osoby, (informace):

pí. L. Bauerová, sekretářka katedry
tel. 00 420 549 493 238
bauerova@ped.muni.cz


 

PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
tel. 00 420 549 493 238
skrabankova@ped.muni.cz


 

PaedDr. Jan Šťáva, CSc.
tel. 00 420 549 497 232
stava@ped.muni.cz


 

Přihláška na pracovní seminář Učitel a nadaný žák


TERMÍN ODESLÁNÍ PŘIHLÁŠKY: 30. září 2008
v případě úhrady konferenčního poplatku fakturou: 30. září 2008


 

 


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education