Pozvánka na konferenci: Nadaná žácit - výzva pro učitele

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity


Katedra pedagogiky

Katedra speciální pedagogikypořádají v rámci výzkumného záměru VZ MSM 0021622443

Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

18. listopadu 2009

mezinárodní seminářNADANÍ ŽÁCI - VÝZVA PRO UČITELESlavnostní zahájení semináře v 10.00 hod.Místo konání: Pedagogická fakulta MU, aula č. 50, Poříčí 7, Brno

Kontakt pro zasílání anotací a příspěvků: janaskrabankova@seznam.cz

Přihláška na pracovní seminář - zde (.doc)


Přihlášku a anotace zasílejte na adresu: janaskrabankova@seznam.cz nejpozději do 2. listopadu 2009.


Organizační pokyny:

Konferenční poplatek při platbě fakturou činí 650,- Kč.
Pro platbu, prosím, sdělte přesnou fakturační adresu, IČO, DIČ a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení vystupujícího. Podklady pro vyhotovení faktury zasílejte na adresu bauerova@ped.muni.cz nejpozději do 19.října 2009.
Konferenční poplatek lze uhradit také hotově při presenci ve výši 750,- Kč.
Sborník anotací a program konference obdržíte při prezenci v tištěné podobě.
Sborník příspěvků bude vydán na CD.


Šablona pro psaní příspěvku (zde): (.doc)
pro vyplnění, prosím, použijte předepsané styly (klikněte na příslušný řádek, kde je styl automaticky nastaven a zaměňte obecné zadání za Vaše údaje)


Příspěvky zasílejte, prosím, v elektronické podobě, můžete je také odevzdat na CD při presenci.
Všechny referáty budou publikovány ve sborníku s ISBN na CD a to i v případě, že se referující nemohl pracovního semináře zúčastnit. Podmínkou je uhrazení konferenčního poplatku.Kontaktní osoby, (informace):

Platby vyřizuje pí. L. Bauerová,
sekretářka Katedry pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
tel. 00 420 549 493 238
bauerova@ped.muni.cz


Anotace a příspěvky zasílejte laskavě na e-mailovou adresu: janaskrabankova@seznam.cz
PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.,
odborná asistentka Katedry pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
tel. 00 420 549 493 238


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education