Pozvánka na konferenci: Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV, rok výzkumu 2009

 

Dramatická výchova pro děti speciálními potřebami v kontextu RVP ZV
rok výzkumu 2009

 

22. - 23.4.2009

 

Konference s mezinárodní účastí je pořádána v rámci výzkumného záměru
Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
pod záštitou děkana fakulty doc. RNDr. Josefa Trny, CSc,

 

Téma konference 
"Využití dramatické výchovy při výchově a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami."

 

Konferenci pořádá dílčí výzkumný tým 13 - Dramatická výchova

 

Konference je doplněna doprovodnými akcemi dne 23.4. 2009. Jedná se o workshopy se zahraničními a tuzemskými lektory DV, kteří se zabývají vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Místo konání

  • Pedagogická fakulta MU, Poříčí 9, 603 00 Brno

Garant akce

  • Pedagogická fakulta

Pořadatel

  • Katedra pedagogiky a sociální pedagogiky (PedF)

Odpovědnost

  • PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.
  • MgA. Lenka Remsová
webové stránky konference naleznete ZDE


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education